یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400
اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ ورق سیاه ، لوله داربستی ، قوطی پروفیل و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۴ ساعت پیش بیشتر...

قیمت میلگرد

انتخاب استان

خریـــد عـمـده

خریـــد خــرد

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز طول (m) حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۲,۰۰۰

ثابت
۲ ۸ ۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۰ ۷.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۴,۰۰۰

ثابت
۴ ۱۰ ۷.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۸,۰۰۰

ثابت
۵ ۱۰ ۷.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۰۰۰

ثابت
۶ ۱۲ ۱۱ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۷ ۱۲ ۱۱ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۸,۰۰۰

ثابت
۸ ۱۲ ۱۱ درخواستی شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۹ ۱۴ ۱۴.۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۱۴ ۱۴.۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۱۶ ۱۹.۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۱۶ ۱۹.۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۱۸ ۲۴.۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۱۸ ۲۴.۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۲۰ ۳۰ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۲۰ ۳۰ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۲۲ ۳۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۱۸ ۲۲ ۳۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۹ ۲۵ ۴۶.۴ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۲۰ ۲۵ ۴۶.۴ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۲۱ ۲۸ ۵۸.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۲۲ ۲۸ ۵۸.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۲۳ ۳۰ ۶۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۲۴ ۳۲ ۷۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۲,۰۰۰

ثابت
۲۵ ۳۲ ۷۶ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت
۲۶ ۳۶ ۹۵.۸۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۷ ۳۶ ۹۵.۸۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۸ ۴۰ ۱۱۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۳,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز طول (m) حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۷.۲۰۰ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۶۰,۰۰۰

۱,۵۰۰
۲ ۱۲ ۱۱ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۵۹,۰۰۰

۱,۵۰۰
۳ ۱۴ ۱۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۵۵,۰۰۰

۱,۵۰۰
۴ ۱۶ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۵۵,۰۰۰

۱,۵۰۰
۵ ۱۸ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۵۵,۰۰۰

۱,۵۰۰
۶ ۲۰ ۳۰ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۵۵,۰۰۰

۱,۵۰۰
۷ ۲۲ ۳۷ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۵۵,۰۰۰

۱,۵۰۰
۸ ۲۵ ۴۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

۱۵۵,۰۰۰

۱,۵۰۰
۹ ۲۸ ۵۸ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۳۲ ۷۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم شاهرود - شاهرود (سمنان)

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز طول (m) حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ - ۱۲ آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۶۰,۰۰۰

۲,۰۰۰
۲ ۸ - ۱۲ آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۰ ۷ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۴ ۱۲ ۱۱ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۱۴ ۱۳.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۶ ۱۶ ۱۹.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۱۸ ۲۳.۵ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۸ ۲۰ ۲۹ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۹ ۲۲ ۳۴.۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۰ ۲۵ ۴۴.۲ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۱ ۲۸ - ۱۲ آجدار کیلوگرم آریا ذوب - اشتهارد (البرز)

۱۵۴,۰۰۰

۲,۰۰۰

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

نمایش بیشتر

سوالات متداول