آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۱ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
۳۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۸ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
۴۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۰ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
۵۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۲ عرض ۱.۵ ۱۶۹,۰۰۰
۵۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵ عرض ۱.۵ ۱۶۴,۰۰۰
۱۰۰۰
رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۲۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۸ ۲۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۹ ۳۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۰ ۳۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۳۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
۱۱ ۴۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۴۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اکسین انبار اهواز
برچسب ها :