یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳

۴,۱۵۰,۰۰۰

ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷

۵,۰۵۰,۰۰۰

ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴

۵,۶۵۰,۰۰۰

ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲

۶,۹۵۰,۰۰۰

ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۸,۴۵۰,۰۰۰

ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳

۱۱,۰۵۰,۰۰۰

ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳

۱۷,۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۸ ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹

۲۲,۵۵۰,۰۰۰

ثابت
۹ ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۳۳,۵۵۰,۰۰۰

ثابت

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳

۴,۶۰۰,۰۰۰

ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷

۵,۶۰۰,۰۰۰

ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴

۷,۳۰۰,۰۰۰

ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲

۱۱,۴۰۰,۰۰۰

ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷.۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹

۳۲,۶۰۰,۰۰۰

ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۴۸,۱۰۰,۰۰۰

ثابت

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

نمایش بیشتر