اخبار لحظه ای
امروز : نرخ برخی کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن کاهش یافت . نرخ لوله صنعتی و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.
۱۵ ساعت پیش بیشتر...

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۹,۴۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.