یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی با کد aval1400
اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۲ ساعت پیش بیشتر...

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳

۳,۵۰۰,۰۰۰

ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷

۴,۵۵۰,۰۰۰

ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴

۵,۲۰۰,۰۰۰

ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲

۶,۴۵۰,۰۰۰

ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۷,۴۵۰,۰۰۰

ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳

۹,۶۵۰,۰۰۰

ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳

۱۶,۶۰۰,۰۰۰

ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

ثابت
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

ثابت

توجه :

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳

۳,۹۵۰,۰۰۰

ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷

۴,۹۰۰,۰۰۰

ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴

۶,۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲

۱۱,۲۰۰,۰۰۰

ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۱۰,۴۰۰,۰۰۰

ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳

۲۱,۲۰۰,۰۰۰

ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹

۲۷,۶۰۰,۰۰۰

ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

ثابت

توجه :

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.