اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد افزایش یافت . نرخ ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۱۴ ساعت پیش بیشتر...

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۲/۲۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳

۲,۹۵۰,۰۰۰

ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷

۴,۱۵۰,۰۰۰

ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴

۴,۹۵۰,۰۰۰

ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲

۶,۳۵۰,۰۰۰

ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۷,۳۰۰,۰۰۰

ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳

۹,۴۰۰,۰۰۰

ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳

۱۶,۵۵۰,۰۰۰

ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹

۱۹,۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۲۸,۶۵۰,۰۰۰

ثابت

توجه :

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۲/۲۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳

۳,۸۵۰,۰۰۰

ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷

۴,۸۵۰,۰۰۰

ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴

۶,۰۰۰,۰۰۰

ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲

۷,۸۵۰,۰۰۰

ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۹,۷۵۰,۰۰۰

ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳

۱۳,۶۵۰,۰۰۰

ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳

۲۳,۸۵۰,۰۰۰

ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۴۱,۱۰۰,۰۰۰

ثابت

توجه :

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.