قیمت لوله گازی روکار

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۹/۰۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۲۲۵,۵۰۰ ثابت

قیمت لوله گازی توکار

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۹/۰۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۲۴۱,۰۰۰ ثابت