اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ورق سیاه افزایش یافت و نرخ قوطی پروفیل و پروفیل زد و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.
۹ ساعت پیش بیشتر...

قیمت لوله گازی

قیمت لوله گازی روکار

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت

قیمت لوله گازی توکار

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت