فروسیلیس
قیمت فروسیلیس آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۶/۲۹
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
فروسیلیس ۱۰-۶۰ ۶۰-۱۰ ۶۵-۱۴

۴۸۰,۰۰۰

نامشخص
فرومنگنز
قیمت فرومنگنز آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۶/۲۹
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
فرومنگنز ۱۰-۶۰ ۶۰-۱۰ ۶۵-۱۴

۴۴۵,۰۰۰

نامشخص
فروسیلیکو منگنز
قیمت فروسیلیکو منگنز آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۶/۲۹
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
فروسیلیکو منگنز ۱۰-۶۰ ۶۰-۱۰ ۶۵-۱۴

۴۳۰,۰۰۰

نامشخص
نمایش بیشتر