آخرین بروزرسانی : ۱۷:۰۶ ۱۳۹۹/۶/۱۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ _ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۲ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۴.۳۰۰ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴.۳۰۰ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۴ ۱۶ ۱۸.۵۰۰ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸.۵۰۰ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۵ ۱۸ _ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۶ ۲۰ ۲۹ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۷ ۲۲ _ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۸ ۲۵ ۴۶ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۶ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۹ ۲۸ _ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۱۰ ۳۰ _ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
۱۱ ۳۲ ۷۶ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۷۶ شاخه آجدار کوثر اهواز - اهواز کیلوگرم
برچسب ها :

شامل میگرد 5.5 تا 40 می باشد.