جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۵ ۱۳۹۹/۲/۲۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ اهواز - کوثر کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۱۱ اهواز - کوثر کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۳۰۰ اهواز - کوثر کیلوگرم ۱۴ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۴.۳۰۰ اهواز - کوثر کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵۰۰ اهواز - کوثر کیلوگرم ۱۶ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۸.۵۰۰ اهواز - کوثر کیلوگرم
۵ ۱۸ شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم ۱۸ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ اهواز - کوثر کیلوگرم ۲۰ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۹ اهواز - کوثر کیلوگرم
۷ ۲۲ شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم ۲۲ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶ اهواز - کوثر کیلوگرم ۲۵ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۴۶ اهواز - کوثر کیلوگرم
۹ ۲۸ شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم ۲۸ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم ۳۰ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ اهواز - کوثر کیلوگرم
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار ۷۶ اهواز - کوثر کیلوگرم ۳۲ ۶۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۷۶ اهواز - کوثر کیلوگرم
برچسب ها :

شامل میگرد 5.5 تا 40 می باشد.