لوگو ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

بروزرسانی

10:423 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ورق سیاه 2 میل-عرض 1 متر-رول

349,000

ثابت
ورق سیاه 2 میل-2*1 متر-برش‌خورده

347,000

ثابت
ورق سیاه 2 میل-عرض 1.25 متر-رول

338,000

ثابت
ورق سیاه 2 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده

340,000

ثابت
ورق سیاه 2.5 میل-عرض 1 متر-رول

تماس بگیرید

ورق سیاه 2.5 میل-2*1 متر-برش‌خورده

تماس بگیرید

ورق سیاه 2.5 میل-عرض 1.25 متر-رول

343,000

ثابت
ورق سیاه 2.5 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده

345,000

ثابت
ورق سیاه 3 میل-عرض 1 متر-رول

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-2*1 متر-برش‌خورده

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-عرض 1.25 متر-رول

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده

تماس بگیرید

ورق سیاه 3 میل-عرض 1.5 متر-رول

339,000

ثابت
ورق سیاه 3 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

341,000

ثابت
ورق سیاه 3 میل-6*1.5 متر-فابریک

348,000

ثابت
ورق سیاه 4 میل-عرض 1 متر-رول

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-2*1 متر-برش‌خورده

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-عرض 1.25 متر-رول

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده

تماس بگیرید

ورق سیاه 4 میل-عرض 1.5 متر-رول

339,000

ثابت
ورق سیاه 4 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

341,000

ثابت
ورق سیاه 4 میل-6*1.5 متر-فابریک

348,000

ثابت
ورق سیاه 5 میل-عرض 1.25 متر-رول

تماس بگیرید

ورق سیاه 5 میل-2.5*1.25-برش‌خورده

تماس بگیرید

ورق سیاه 5 میل-عرض 1.5 متر-رول

341,000

ثابت
ورق سیاه 5 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

343,000

ثابت
ورق سیاه 5 میل-6*1.5 متر-فابریک

350,000

ثابت
ورق سیاه 6 میل-عرض 1.25 متر-رول

تماس بگیرید

ورق سیاه 6 میل-2.5*1.25 متر-برش‌خورده

تماس بگیرید

ورق سیاه 6 میل-عرض 1.5 متر-رول

339,000

ثابت
ورق سیاه 6 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

341,000

ثابت
ورق سیاه 6 میل-6*1.5 متر-فابریک

348,000

ثابت
ورق سیاه 8 میل-عرض 1.5 متر-رول

337,000

2,000
ورق سیاه 8 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

339,000

2,000
ورق سیاه 8 میل-6*1.5 متر-فابریک

348,000

ثابت
ورق سیاه 10 میل-عرض 1.5 متر-رول

361,000

3,000
ورق سیاه 10 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

363,000

3,000
ورق سیاه 10 میل-6*1.5 متر-فابریک

373,000

ثابت
ورق سیاه 12 میل-عرض 1.5 متر-رول

338,000

ثابت
ورق سیاه 12 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

340,000

ثابت
ورق سیاه 12 میل-6*1.5 متر-فابریک

347,000

ثابت
ورق سیاه 15 میل-عرض 1.5 متر-رول

337,000

ثابت
ورق سیاه 15 میل-6*1.5 متر-برش‌خورده

339,000

ثابت
ورق سیاه 15 میل-6*1.5 متر-فابریک

346,000

ثابت
لوگو ورق سیاه کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان

بروزرسانی

10:333 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ورق سیاه 8 میل-6*1.25متر

تماس بگیرید

ورق سیاه 10 میل-6*1.25متر

تماس بگیرید

ورق سیاه 10 میل-6*1.5متر

تماس بگیرید

ورق سیاه 12 میل-6*1.5متر

تماس بگیرید

ورق سیاه 15 میل-6*1.25متر

299,000

ثابت
ورق سیاه 15 میل-6*1.5متر

332,000

ثابت
ورق سیاه 20 میل-6*1.25متر

275,000

ثابت
ورق سیاه 20 میل-6*1.5متر

275,000

ثابت
ورق سیاه 25 میل-6*1.25متر

286,000

ثابت
ورق سیاه 25 میل-6*1.5متر

286,000

ثابت
ورق سیاه 30 میل-طول*1.25متر

286,000

ثابت
ورق سیاه 30 میل-طول*1.5متر

286,000

ثابت
ورق سیاه 35 میل-طول*1.25متر

291,000

ثابت
ورق سیاه 35 میل-طول*1.5متر

291,000

ثابت
ورق سیاه 40 میل-طول*1.25متر

291,000

ثابت
ورق سیاه 40 میل-طول*1.5متر

291,000

ثابت
توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 الی 24 تن) می باشد.

لوگو ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین

بروزرسانی

10:333 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ورق سیاه 10 میل-6*2متر

377,000

ثابت
ورق سیاه 12 میل-6*2متر

341,000

ثابت
ورق سیاه 15 میل-6*2متر

350,000

ثابت
ورق سیاه 20 میل-6*2متر

314,000

ثابت
ورق سیاه 20 میل-12*2متر

318,000

ثابت
ورق سیاه 25 میل-6*2متر

314,000

ثابت
ورق سیاه 25 میل-12*2متر

318,000

ثابت
ورق سیاه 30 میل-6*2متر

314,000

ثابت
ورق سیاه 30 میل-12*2متر

318,000

ثابت
ورق سیاه 35 میل-6*2متر

309,000

ثابت
ورق سیاه 35 میل-12*2متر

318,000

ثابت
ورق سیاه 40 میل-6*2متر

318,000

ثابت
ورق سیاه 40 میل-12*2متر

323,000

ثابت
ورق سیاه 50 میل-طول*2متر

312,000

ثابت
توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 الی 24 تن) می باشد.

لطفا منتظر بمانید...

اپلیکیشن اصفهان آهن

اصفهان آهن را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

enamaad1enamaad2

طراحی توسط تیم مارکتینگ و توسعه اصفهان آهن