قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۸۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۳ ۲.۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰
۶ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۵,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۱,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۱,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۰۰
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۴۷,۵۰۰ ۷,۵۰۰
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۲,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۵,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۵,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۴,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۴,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲.۵ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴۳۸,۰۰۰ ثابت
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۶ ۳ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۷ ۴ عرض ۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴۵۸,۰۰۰ ثابت
۹ ۴ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴۴۸,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۵۵۸,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲۳۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۱ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۲۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۹ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۲۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۲۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۳ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق رنگی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان پرتقالی تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان قرمز ۳۰۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۳ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان سفید ۳۰۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۴ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان نارنجی ۳۰۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۵ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان آبی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 -9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق روغنی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۰.۶۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۰.۷۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۰.۸۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲۴۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۸ ۱.۹ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲۴۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۹ ۱ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۱.۲۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار ۲۳۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲۴۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 - 9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت عرشه فولادی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸۰ ۱۲۵۰ تاراز شهرکرد انبار اصفهان ۲۴۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲ ۰.۹۰ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱.۲۵ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق اسید شویی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) گرید حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۲۵ st۳۷ شیت فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲۴۶,۰۰۰ ثابت
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲۴۳,۰۰۰ ثابت
۳ ۲.۵ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۳ عرض ۱ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ stw۲۲ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲۲۳,۰۰۰ ثابت

قیمت ورق آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱*۲ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲۲۷,۰۰۰ ثابت
۲ ۲ ۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲۱۰,۰۰۰ ثابت
۴ ۴ ۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید نامشخص
۵ ۴ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲۱۲,۰۰۰ ثابت

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ شیت اکسین انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۷۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ ۱۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۷۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۴ ۱۲ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۱۵ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۲۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۹,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۲۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۹,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۲۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۱ ۲۵ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۲ ۳۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۳ ۳۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۴ ۳۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۵ ۳۵ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۶ ۴۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۵۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۷ ۴۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۵۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد