اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ ورق سیاه ، مفتول سیاه، نبشی ، ناودانی و سپری کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
یک روز پیش بیشتر...

قیمت انواع ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۶,۰۰۰ ثابت
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۳ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۸,۰۰۰ ثابت
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۶,۰۰۰ ثابت
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۲,۵۰۰ ثابت
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۱,۵۰۰ ثابت
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۲,۵۰۰ ۶,۰۰۰
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۸۰,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۸۰,۰۰۰ ثابت
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲.۵ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۶ ۳ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۷ ۴ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک ۲۷۵,۰۰۰ ثابت
۹ ۴ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۷ ۱۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۵۰۰ ثابت
۱۱ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۵۰۰ ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۰۰۰ ثابت
۱۷ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق st52

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۱۰ ۶*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز ۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۸ ۱۲ ۶*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز ۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۰ ۱۲*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز ۲۴۰,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۱۲*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز ۲۴۵,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۳۰ ۶*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز ۲۴۵,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۴۰ ۱۲*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز ۲۴۵,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق اسید شویی

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه آنالیز حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان st۳۷ شیت کارخانه اصفهان ۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول کارخانه اصفهان ۲۴۹,۰۰۰ ثابت
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۳ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول کارخانه اصفهان ۲۴۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ورق آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱*۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی ۲۴۵,۰۰۰ ثابت
۲ ۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی ۲۴۴,۰۰۰ ثابت
۴ ۴ ۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید نامشخص
۵ ۴ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی ۲۴۴,۰۰۰ ثابت

قیمت ورق استنلس استیل

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) آلیاژ ابعاد (m) حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۸۰,۰۰۰ ثابت
۲ ۲ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۶۵,۰۰۰ ثابت
۳ ۳ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۶۵,۰۰۰ ثابت
۴ ۴ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۶۵,۰۰۰ ثابت
۵ ۵ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۶۵,۰۰۰ ثابت
۶ ۶ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۶۵,۰۰۰ ثابت
۷ ۸ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۷۰,۰۰۰ ثابت
۸ ۱۰ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۸۵,۰۰۰ ثابت
۹ ۱۲ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران ۷۹۰,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۱۵ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۲۰ ۳۰۴ ۱.۵*۳ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۱ ۳۱۶ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۲ ۳۱۶ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳ ۳۱۶ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۱ ۴۳۰ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۲ ۴۳۰ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۳ ۴۳۰ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق آلومینیوم

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف آلیاژ ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۵۰ ۰.۳ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۷۶۹,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۰۵۰ ۰.۴ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰۵۰ ۰.۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۷۶۹,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۰۵۰ ۰.۶ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۰۵۰ ۰.۸ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۰۵۰ ۱ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۷۶۹,۰۰۰ ثابت
۷ ۱۰۵۰ ۲ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۷۶۹,۰۰۰ ثابت
۸ ۱۰۵۰ ۴ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۷۶۹,۰۰۰ ثابت
۹ ۱۰۵۰ ۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۸۱۹,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۱۰۵۰ ۶ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۱۰۵۰ ۷ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۱۰۵۰ ۸ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۸۱۹,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۱۰۵۰ ۱۰ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۸۱۹,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۱۰۵۰ ۱۲ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۸۱۹,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۱۰۵۰ ۱۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران ۸۱۹,۰۰۰ ثابت

قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول ۲۸۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول ۲۶۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول ۲۵۷,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول ۲۵۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۱ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول ۲۵۹,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۱۹ ۱.۸ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول ۲۵۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۳ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد