اخبار لحظه ای
تیرآهن بنگاه اصفهان آهن 10 الی 150 هزار تومان افزایش نسبت به دیروز
۳ دقیقه پیش بیشتر...

قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۲۳,۰۰۰

۳,۰۰۰
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

۱,۵۰۰
۶ ۳ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۱۹,۰۰۰

۸,۰۰۰
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۱۹,۵۰۰

۸,۰۰۰

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۲.۵ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۳ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۶ ۳ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۴ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۹ ۴ ۲*۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان فابریک

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۱۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۰۹,۰۰۰

۲,۰۰۰

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۰.۵۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

۲۹۸,۰۰۰

ثابت
۶ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

۲۸۹,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

۲۸۵,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۱ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

۲۷۴,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۱ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۱۷ ۱.۲۵ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

۲۷۳,۰۰۰

ثابت
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

۲۷۸,۰۰۰

ثابت
۱۹ ۱.۸ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

۲۵۵,۰۰۰

ثابت
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص
۲۴ ۳ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق رنگی

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول قهوه ای

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول قرمز

۳۴۲,۰۰۰

ثابت
۳ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول سفید

۳۵۱,۰۰۰

ثابت
۴ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول نارنجی

۳۴۹,۰۰۰

ثابت
۵ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول آبی

۳۴۵,۰۰۰

ثابت

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای رول (4 -9 تن) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق روغنی

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۰.۶۰ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول اصفهان

۲۶۱,۰۰۰

ثابت
۵ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۱ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول کارخانه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۱ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول کارخانه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۱.۲۵ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۱.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

تمامی قیمت ها برمبنای رول (4 - 9 تن) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق استنلس استیل

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) آلیاژ ابعاد (m) حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۲ ۲ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۳ ۳ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۴ ۴ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۵ ۵ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۶ ۶ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۷ ۸ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۸ ۱۰ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۹ ۱۲ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

۸۳۰,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۱۵ ۳۰۴ ۱*۲ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۲۰ ۳۰۴ ۱.۵*۳ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۱ ۳۱۶ ۱*۲ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۲ ۳۱۶ ۱*۲ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۳ ۳۱۶ ۱*۲ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۱ ۴۳۰ ۱*۲ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۲ ۴۳۰ ۱*۲ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۷ ۳ ۴۳۰ ۱*۲ شیت انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت ورق آلومینیوم

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف آلیاژ ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۵۰ ۰.۳ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۷۹۱,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۰۵۰ ۰.۴ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۰۵۰ ۰.۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۷۹۱,۰۰۰

ثابت
۴ ۱۰۵۰ ۰.۶ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۰۵۰ ۰.۸ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۱۰۵۰ ۱ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۷۹۱,۰۰۰

ثابت
۷ ۱۰۵۰ ۲ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۷۹۱,۰۰۰

ثابت
۸ ۱۰۵۰ ۴ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۷۹۱,۰۰۰

ثابت
۹ ۱۰۵۰ ۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۸۴۱,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۱۰۵۰ ۶ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۱۰۵۰ ۷ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۱۰۵۰ ۸ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۸۴۱,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۱۰۵۰ ۱۰ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۸۴۱,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۱۰۵۰ ۱۲ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۸۴۱,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۱۰۵۰ ۱۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران

۸۴۱,۰۰۰

ثابت

قیمت ورق آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱*۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی

۲۳۵,۰۰۰

ثابت
۲ ۲ ۶*۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی

۲۳۱,۰۰۰

ثابت
۳ ۳ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی

۲۳۰,۰۰۰

ثابت
۴ ۴ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی

۲۳۰,۰۰۰

ثابت
۵ ۴ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی

۲۳۰,۰۰۰

ثابت

قیمت ورق اسید شویی

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۱/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه آنالیز حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان st۳۷ شیت کارخانه اصفهان

۲۴۳,۰۰۰

ثابت
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول کارخانه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول انبار اصفهان

۲۴۱,۰۰۰

ثابت
۴ ۳ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول انبار اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول کارخانه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص