قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۶ ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۸ ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۶ ۲۰ ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۲ ۳۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۵ ۴۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۸ ۵۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۳۲ ۷۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم صبا فولاد زاگرس - شهرکرد تماس بگیرید نامشخص