یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت قوطی صنعتی

قیمت قوطی صنعتی بهفلز سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۳ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۴ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۵ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۷ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۸ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۰ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۲ ۹۰*۹۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۳ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۴ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت قوطی صنعتی نیکان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۱,۵۰۰
۲ ۴۰*۲۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۲,۰۰۰
۳ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۲,۰۰۰
۴ ۶۰*۸۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۸,۰۰۰

۲,۰۰۰
۶ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۸,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۸,۰۰۰

۲,۰۰۰

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* تمامی محصولات مخلوط فولادمبارکه و گیلان می باشد.

قیمت قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۵ ۶ کیلوگرم مشهد

۲۴۲,۵۰۰

۲,۰۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم مشهد

۲۴۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۳ ۴۰*۶۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم مشهد

۲۴۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم مشهد

۲۴۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم مشهد

۲۴۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۶ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم مشهد

۲۴۲,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۲,۰۰۰

۲,۰۰۰

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

نمایش بیشتر