اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ (پروفیل زد، لوله مبلی ، گازی ، اکسین ، کاویان ، رنگی ، نبشی ، ناودانی و سپری) بدون تغییر اعلام شد و نرخ مفتول سیاه و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.
۴ ساعت پیش بیشتر...
آلبوم محصولات
ورق آجدار
ورق آجدار
۱۴:۲۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تیرآهن (ipe)
تیرآهن (ipe)
۱۳:۳۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
۱۶:۵۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد ساده
میلگرد ساده
۱۳:۳۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
تیرآهن هاش (H)
تیرآهن هاش (H)
۱۲:۲۶:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
کلاف آجدار و ساده
کلاف آجدار و ساده
۱۳:۳۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
لوله گازی
لوله گازی
۱۱:۲۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تیرآهن زنبوری
تیرآهن زنبوری
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شمش فولاد
شمش فولاد
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
نبشی
نبشی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ناودانی
ناودانی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
سپری
سپری
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ورق رنگی
ورق رنگی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ورق روغنی
ورق روغنی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ورق اسید شویی
ورق اسید شویی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد بنگاه اصفهان آهن
میلگرد بنگاه اصفهان آهن
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
عرشه فولادی
عرشه فولادی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
قوطی صنعتی (تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان)
قوطی صنعتی (تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان)
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
قوطی گالوانیزه
قوطی گالوانیزه
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
قوطی ستونی
قوطی ستونی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پروفیل زد (z)
پروفیل زد (z)
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پروفیل درب و پنجره
پروفیل درب و پنجره
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پروفیل آبرو
پروفیل آبرو
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پروفیل c (سی پرلین)
پروفیل c (سی پرلین)
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوله داربستی
لوله داربستی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوازم داربست
لوازم داربست
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوله صنعتی
لوله صنعتی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوله مانیسمان چین رده 40
لوله مانیسمان چین رده 40
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوله مبلی
لوله مبلی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوله اسپیرال
لوله اسپیرال
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
لوله جداره چاه
لوله جداره چاه
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
سیم مفتولی سیاه
سیم مفتولی سیاه
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
توری مرغی
توری مرغی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مش آجدار
مش آجدار
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
زیگزاگ و حرارتی
زیگزاگ و حرارتی
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ورق کرکره
ورق کرکره
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
خاموت
خاموت
۲۱:۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
Export Esfahan Aahan Apadana Trading Company
Last Update : ۱۱:۳۸ - ۲۰۲۱/۳/۰۲
Rebar
Rebar ( 14-32mm )
More... 505 $
Rebar
Rebar ( 12-32mm )
More... Please Call
Isfahan Rebar
Isfahan Rebar ( 12-32mm )
More... Please Call
Wire Rod Coil
Wire Rod Coil ( 6.5mm )
More... Please Call
IPE
IPE ( 140-200mm )
More... 535 $
IPE
IPE ( 220mm )
More... 550 $
IPE
IPE ( 240-270mm )
More... 585 $
Angle
Angle ( 40-100mm )
More... 540 $
UPE
UPE ( 100-160mm )
More... 545 $
Wire
Wire ( 1.5-3-4mm )
More... 685 $
Profile
Profile ( 2mm )
More... Please Call
Profile cold rolled
Profile cold rolled ( 0.7-1.5mm )
More... Please Call
Pipe
Pipe ( 4mm )
More... Please Call
Flat Bar
Flat Bar ( 2-6mm )
More... Please Call
Hot-rolled-coil
Hot-rolled-coil ( 1.8-60mm )
More... Please Call
Galvanized coil
Galvanized coil ( 0.40-2mm )
More... Please Call