اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ورق کاویان افزایش و ورق گالوانیزه و مفتول سیاه کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۱۶ ساعت پیش بیشتر...
آلبوم محصولات
ورق آجدار
ورق آجدار
۱۴:۲۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تیرآهن (ipe)
تیرآهن (ipe)
۱۳:۳۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
۱۶:۰۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
میلگرد ساده
میلگرد ساده
۱۳:۳۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
تیرآهن هاش (H)
تیرآهن هاش (H)
۱۲:۴۸:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
کلاف آجدار و ساده
کلاف آجدار و ساده
۱۵:۳۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
لوله گازی
لوله گازی
۱۱:۲۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تیرآهن زنبوری
تیرآهن زنبوری
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
شمش فولاد
شمش فولاد
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
نبشی
نبشی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
ناودانی
ناودانی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سپری
سپری
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
ورق رنگی
ورق رنگی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
ورق روغنی
ورق روغنی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
ورق اسید شویی
ورق اسید شویی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
میلگرد بنگاه اصفهان آهن
میلگرد بنگاه اصفهان آهن
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
عرشه فولادی
عرشه فولادی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
قوطی صنعتی
قوطی صنعتی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
قوطی گالوانیزه
قوطی گالوانیزه
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
قوطی ستونی
قوطی ستونی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
پروفیل زد (z)
پروفیل زد (z)
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
پروفیل درب و پنجره
پروفیل درب و پنجره
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
پروفیل آبرو
پروفیل آبرو
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
پروفیل c (سی پرلین)
پروفیل c (سی پرلین)
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله داربستی
لوله داربستی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوازم داربست
لوازم داربست
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله صنعتی
لوله صنعتی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله مانیسمان چین رده 40
لوله مانیسمان چین رده 40
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله مبلی
لوله مبلی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله اسپیرال
لوله اسپیرال
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
لوله جداره چاه
لوله جداره چاه
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
سیم مفتولی سیاه
سیم مفتولی سیاه
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
توری مرغی
توری مرغی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مش آجدار
مش آجدار
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
زیگزاگ و حرارتی
زیگزاگ و حرارتی
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
ورق کرکره
ورق کرکره
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
خاموت
خاموت
۰۹:۳۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
Export Esfahan Aahan Apadana Trading Company
Last Update : ۱۳:۱۸ - ۲۰۲۱/۲/۲۴
Rebar
Rebar ( 14-32mm )
More... 505 $
Rebar
Rebar ( 12-32mm )
More... Please Call
Isfahan Rebar
Isfahan Rebar ( 12-32mm )
More... Please Call
Wire Rod Coil
Wire Rod Coil ( 6.5mm )
More... Please Call
IPE
IPE ( 140-200mm )
More... 535 $
IPE
IPE ( 220mm )
More... 540 $
IPE
IPE ( 240-270mm )
More... 585 $
Angle
Angle ( 40-100mm )
More... 540 $
UPE
UPE ( 100-160mm )
More... 545 $
Wire
Wire ( 1.5mm )
More... Please Call
Profile
Profile ( 2mm )
More... Please Call
Profile cold rolled
Profile cold rolled ( 0.7-1.5mm )
More... 885 $
Pipe
Pipe ( 4mm )
More... Please Call
Flat Bar
Flat Bar ( 2-6mm )
More... Please Call
Hot-rolled-coil
Hot-rolled-coil ( 1.8-60mm )
More... Please Call
Galvanized coil
Galvanized coil ( 0.40-2mm )
More... Please Call