اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ ورق سیاه و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۱۳ ساعت پیش بیشتر...
آلبوم محصولات
ورق آجدار
ورق آجدار
۱۴:۲۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تیرآهن (ipe)
تیرآهن (ipe)
۱۳:۳۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
۱۴:۳۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد ساده
میلگرد ساده
۰۹:۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
تیرآهن هاش (H)
تیرآهن هاش (H)
۱۳:۴۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
کلاف آجدار و ساده
کلاف آجدار و ساده
۱۴:۵۶:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
لوله گازی
لوله گازی
۱۱:۲۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تیرآهن زنبوری
تیرآهن زنبوری
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شمش فولاد
شمش فولاد
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
نبشی
نبشی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ناودانی
ناودانی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
سپری
سپری
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ورق رنگی
ورق رنگی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ورق روغنی
ورق روغنی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ورق اسید شویی
ورق اسید شویی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد بنگاه اصفهان آهن
میلگرد بنگاه اصفهان آهن
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
عرشه فولادی
عرشه فولادی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
قوطی صنعتی (تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان)
قوطی صنعتی (تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان)
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
قوطی گالوانیزه
قوطی گالوانیزه
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
قوطی ستونی
قوطی ستونی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
پروفیل زد (z)
پروفیل زد (z)
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
پروفیل درب و پنجره
پروفیل درب و پنجره
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
پروفیل آبرو
پروفیل آبرو
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
پروفیل c (سی پرلین)
پروفیل c (سی پرلین)
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوله داربستی
لوله داربستی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوازم داربست
لوازم داربست
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوله صنعتی
لوله صنعتی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوله مانیسمان چین رده 40
لوله مانیسمان چین رده 40
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوله مبلی
لوله مبلی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوله اسپیرال
لوله اسپیرال
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
لوله جداره چاه
لوله جداره چاه
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
سیم مفتولی سیاه
سیم مفتولی سیاه
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
توری مرغی
توری مرغی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
مش آجدار
مش آجدار
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
زیگزاگ و حرارتی
زیگزاگ و حرارتی
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ورق کرکره
ورق کرکره
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
خاموت
خاموت
۰۵:۴۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
Export Esfahan Aahan Apadana Trading Company
Last Update : ۱۴:۵۷ - ۲۰۲۱/۳/۰۸
Rebar
Rebar ( 14-32mm )
More... 500 $
Rebar
Rebar ( 12-32mm )
More... Please Call
Isfahan Rebar
Isfahan Rebar ( 12-32mm )
More... Please Call
Wire Rod Coil
Wire Rod Coil ( 6.5mm )
More... Please Call
IPE
IPE ( 140-200mm )
More... Please Call
IPE
IPE ( 220mm )
More... Please Call
IPE
IPE ( 240-270mm )
More... Please Call
Angle
Angle ( 40-100mm )
More... 535 $
UPE
UPE ( 100-160mm )
More... 540 $
Wire
Wire ( 1.5-3-4mm )
More... Please Call
Profile
Profile ( 2mm )
More... Please Call
Profile cold rolled
Profile cold rolled ( 0.7-1.5mm )
More... Please Call
Pipe
Pipe ( 4mm )
More... Please Call
Flat Bar
Flat Bar ( 2-6mm )
More... Please Call
Hot-rolled-coil
Hot-rolled-coil ( 1.8-60mm )
More... Please Call
Galvanized coil
Galvanized coil ( 0.40-2mm )
More... Please Call