اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ پروفیل زد ، لوله مبلی ، گازی ، نرخ نبشی ، ناودانی ، سپری ، مفتول سیاه بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت .
۶ ساعت پیش بیشتر...
آلبوم محصولات
ورق آجدار
ورق آجدار
۱۳:۵۶:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تیرآهن (ipe)
تیرآهن (ipe)
۱۳:۳۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
۱۵:۲۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
میلگرد ساده
میلگرد ساده
۱۱:۵۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
تیرآهن هاش (H)
تیرآهن هاش (H)
۱۲:۱۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
کلاف آجدار و ساده
کلاف آجدار و ساده
۱۵:۰۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله گازی
لوله گازی
۱۳:۲۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
تیرآهن زنبوری
تیرآهن زنبوری
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شمش فولاد
شمش فولاد
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
نبشی
نبشی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
ناودانی
ناودانی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
سپری
سپری
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
ورق رنگی
ورق رنگی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
ورق روغنی
ورق روغنی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
ورق اسید شویی
ورق اسید شویی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
عرشه فولادی
عرشه فولادی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
قوطی صنعتی
قوطی صنعتی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
قوطی گالوانیزه
قوطی گالوانیزه
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
قوطی ستونی
قوطی ستونی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
پروفیل زد (z)
پروفیل زد (z)
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
پروفیل درب و پنجره
پروفیل درب و پنجره
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
پروفیل آبرو
پروفیل آبرو
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
پروفیل c (سی پرلین)
پروفیل c (سی پرلین)
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوله داربستی
لوله داربستی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوازم داربست
لوازم داربست
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوله صنعتی
لوله صنعتی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوله مانیسمان چین رده 40
لوله مانیسمان چین رده 40
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوله مبلی
لوله مبلی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوله اسپیرال
لوله اسپیرال
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
لوله جداره چاه
لوله جداره چاه
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
سیم مفتولی سیاه
سیم مفتولی سیاه
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
توری مرغی
توری مرغی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
مش آجدار
مش آجدار
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
زیگزاگ و حرارتی
زیگزاگ و حرارتی
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
ورق کرکره
ورق کرکره
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
خاموت
خاموت
۲۲:۳۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
Export Esfahan Aahan Apadana Trading Company
Last Update : ۱۳:۲۹ - ۲۰۲۱/۱/۲۴
Rebar
Rebar ( 14-32mm )
More... 535 $
Rebar
Rebar ( 12-32mm )
More... 540 $
Isfahan Rebar
Isfahan Rebar ( 12-32mm )
More... Please Call
Wire Rod Coil
Wire Rod Coil ( 6.5mm )
More... Please Call
IPE
IPE ( 140-180mm )
More... 538 $
IPE
IPE ( 200-220mm )
More... 533 $
IPE
IPE ( 240mm )
More... 603 $
Angle
Angle ( 40-100mm )
More... 555 $
UPE
UPE ( 100-160mm )
More... 560 $
Wire
Wire ( 1.5mm )
More... Please Call
Profile cold rolled
Profile cold rolled ( 0.7-1.5mm )
More... Please Call
Pipe
Pipe ( 4mm )
More... Please Call
Flat Bar
Flat Bar ( 2-6mm )
More... Please Call
Hot-rolled-coil
Hot-rolled-coil ( 1.8-60mm )
More... Please Call
Galvanized coil
Galvanized coil ( 0.40-2mm )
More... Please Call