یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400
اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد بدون تغییر و تیرآهن افزایش یافت . نرخ ورق سیاه افزایش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۹ ساعت پیش بیشتر...

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۷/۲۷
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

۳,۰۰۰
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۴۲,۰۰۰

۱,۰۰۰
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۲,۰۰۰

۱,۰۰۰
۶ ۳ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۲,۰۰۰

ثابت
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۴,۰۰۰

۲,۰۰۰
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۴,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۴۵,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۴۸,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۴۸,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۷,۰۰۰

نامشخص
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۴۸,۰۰۰

نامشخص
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۵۴,۰۰۰

ثابت
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۵۵,۰۰۰

ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

  * تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) می باشد.

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۷/۲۷
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۷۵,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۷۵,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۷۵,۰۰۰

ثابت
۴ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۵,۰۰۰

ثابت
۵ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۶,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۶,۰۰۰

ثابت
۹ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۵,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۶,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۵۰ عرض ۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

  * تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) می باشد.

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۷/۲۷
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۷,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۷,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۷,۰۰۰

ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۷,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۵۵,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۵,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۰ عرض ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۷,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۰ عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۵,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۵ عرض ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۷,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۵ عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۵,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۴۰ عرض ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۷,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰ عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۵,۰۰۰

ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

  * تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) می باشد.