اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق سیاه کاهش یافت. .نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
۲ روز پیش بیشتر...

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۸,۰۰۰ ۴,۰۰۰
۳ ۲.۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۶ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۰,۰۰۰ ثابت
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۴۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۴۶,۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۴۳,۰۰۰ ۴,۰۰۰
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۴۳,۵۰۰ ۴,۰۰۰
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۰,۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۲,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۲,۵۰۰ ۳,۰۰۰
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۵۰,۵۰۰ ۴,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ شیت اکسین انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۷۴,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۷۴,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۲ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ثابت
۷ ۱۵ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۹,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۹,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۲۵ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۳۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۴۵,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۳۵ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۶۰,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۰ ۶*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۵۴,۰۰۰ ثابت
۱۷ ۴۰ ۱۲*۲ شیت فولاد اکسین انبار اهواز ۱۵۴,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۲,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۴,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۲,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۴,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۲,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۴,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۲,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۴,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۲,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۴,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۲,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۴,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۷۸,۰۰۰ ۴,۰۰۰
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۵ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۷۰,۰۰۰ ثابت
۶ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۵ عرض ۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۴۹,۰۰۰ ۶,۰۰۰
۸ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۴۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۹ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۴۶,۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۴۳,۰۰۰ ۴,۰۰۰
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۴۳,۵۰۰ ۴,۰۰۰
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان ۱۵۰,۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد سبا بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد سبا بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد