یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی با کد aval1400
اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۳ ساعت پیش بیشتر...

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۷۲,۰۰۰

ثابت
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۵۰,۰۰۰

ثابت
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۴۹,۰۰۰

ثابت
۶ ۳ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۵۶,۰۰۰

ثابت
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۸۳,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۸۵,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۸۶,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۸۵,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۸۶,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۹۴,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۹۵,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۸۵,۰۰۰

ثابت
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۸۶,۰۰۰

ثابت
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان

۲۸۵,۰۰۰

ثابت
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان

۲۸۶,۰۰۰

ثابت

توجه :
 همه ی قیمت ها با تائید

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) می باشد.

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۸۰,۰۰۰

ثابت
۲ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۶۸,۰۰۰

ثابت
۶ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۸ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۱۲ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۱۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.

* تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) می باشد.

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۵۳,۰۰۰

۵,۰۰۰
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۳,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۳۰ عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۳,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۳۵,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۵ عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۳,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۴۰ عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز

۲۴۳,۰۰۰

ثابت

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.

* تمامی قیمت ها برمبنای ظرفیت (22 تن) می باشد.