اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ ورق سیاه ، مفتول سیاه، نبشی ، ناودانی و سپری کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
یک روز پیش بیشتر...

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۶,۰۰۰ ثابت
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۳ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۸,۰۰۰ ثابت
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۲۲۶,۰۰۰ ثابت
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۲,۵۰۰ ثابت
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۱,۵۰۰ ثابت
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۷۲,۵۰۰ ۶,۰۰۰
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۸۰,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان ۱۸۰,۰۰۰ ثابت
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت بنگاه اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۷ ۱۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۵۰۰ ثابت
۱۱ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۵۰۰ ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۰۰۰ ثابت
۱۷ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز ۱۸۵,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۲۲۶,۰۰۰ ثابت
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۲۲۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۳ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۲۲۸,۰۰۰ ثابت
۵ ۴ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۲۲۶,۰۰۰ ثابت
۶ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۵ عرض ۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان ۱۷۶,۰۰۰ ثابت
۸ ۶ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ثابت
۹ ۶ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان ۱۷۲,۵۰۰ ثابت
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان ۱۷۱,۵۰۰ ثابت
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۱۷۲,۰۰۰ ۴,۰۰۰
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان ۱۷۲,۵۰۰ ۴,۰۰۰
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان ۱۸۰,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد