یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۱۵ ۶*۱ شیت اصفهان

۲۲۱,۰۰۰

ثابت
۲ ۲۰ ۶*۱ شیت اصفهان

۲۲۱,۰۰۰

ثابت
۳ ۲۵ ۶*۱ شیت اصفهان

۲۲۱,۰۰۰

ثابت
۴ ۳۰ ۶*۱ شیت اصفهان

۲۲۱,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

۲۶۳,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

۲۵۵,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

۲۵۵,۰۰۰

ثابت
۴ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

۲۴۴,۰۰۰

ثابت
۵ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

۲۴۴,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

۲۴۴,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

۲۴۴,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۵۰ عرض ۲ فولاد اکسین شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۳۹,۰۰۰

ثابت
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۲۹,۰۰۰

ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۳۹,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۲۹,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۳۹,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۳۹,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۰ طول * ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۲۹,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۰ طول * ۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۳۹,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۵ طول * ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۲۹,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۵ طول * ۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۳۹,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۴۰ طول * ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۲۹,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰ طول * ۱.۵ فولاد کاویان شیت اهواز

۲۳۹,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

نمایش بیشتر