✍️ امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر مقاطع فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی، میلگرد کارخانه و تیرآهن کارخانه و انبار افزایش یافت، میلگرد انبار بدون تغییر اعلام شد. نرخ آهن اسفنجی کاهش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی نیز کاهش یافت.
۲ روز پیش بیشتر...
goftino
ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
سیاه ۲ میل عرض ۱ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

سیاه ۲ میلی عرض ۱.۲۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۲۵ اصفهان

۳۹۸,۰۰۰

ثابت

سیاه ۲.۵ میلی عرض ۱ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

سیاه ۲.۵ میلی عرض ۱.۲۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۲۵ اصفهان

۳۹۵,۰۰۰

ثابت

سیاه ۳ میلی عرض ۱.۲۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

سیاه ۳ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۶۵,۰۰۰

ثابت

سیاه ۴ میلی عرض ۱.۲۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۲۵ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

سیاه ۴ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۷۹,۰۰۰

ثابت

سیاه ۵ میلی عرض ۱.۲۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۲۵ اصفهان

۴۴۹,۰۰۰

ثابت

سیاه ۵ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۷۹,۰۰۰

ثابت

سیاه ۶ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۸۳,۰۰۰

ثابت

سیاه ۶ میلی عرض ۶*۱.۵ شیت (فولاد مبارکه) ۶*۱.۵ اصفهان

۴۸۵,۰۰۰

ثابت

سیاه ۸ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۷۲,۰۰۰

ثابت

سیاه ۸ میلی عرض ۶*۱.۵ شیت (فولاد مبارکه) ۶*۱.۵ اصفهان

۴۷۴,۰۰۰

ثابت

سیاه ۱۰ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۴۸,۰۰۰

ثابت

سیاه ۱۰ میلی عرض ۶*۱.۵ شیت (فولاد مبارکه) ۶*۱.۵ اصفهان

۴۵۰,۰۰۰

ثابت

سیاه ۱۲ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۵۰,۰۰۰

ثابت

سیاه ۱۲ میلی ۶*۱.۵ شیت (فولاد مبارکه) ۶*۱.۵ اصفهان

۴۵۲,۰۰۰

ثابت

سیاه ۱۵ میلی عرض ۱.۵ رول (فولاد مبارکه) عرض ۱.۵ اصفهان

۴۴۳,۰۰۰

ثابت

سیاه ۱۵ میلی ۶*۱.۵ شیت (فولاد مبارکه) ۶*۱.۵ اصفهان

۴۴۵,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۴۲۷,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۸۵,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۴۴۵,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۳۵,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۴۰۵,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۱۴,۵۰۰

۵۰۰

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۳۱۵,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان ۶*۱.۲۵ اهواز

۳۱۶,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۱.۵ کاویان ۶*۱.۵ اهواز

۳۲۷,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۱۶,۵۰۰

۵۰۰

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۲۴,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۱۷,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۱۵,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۲۵ کاویان طول * ۱.۲۵ اهواز

۳۱۶,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویان طول * ۱.۵ اهواز

۳۲۷,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۴۳۴,۰۰۰

۲,۰۰۰

ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۹۱,۵۰۰

۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۹۲,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۵۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۳۴,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۳۵,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۳۴,۰۰۰

۵۰۰

ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۳۴,۰۰۰

۵۰۰

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۳۴,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۳۴,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۶*۲ اکسین ۶*۲ اهواز

۳۳۱,۰۰۰

۱,۰۰۰

ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۱۲*۲ اکسین ۱۲*۲ اهواز

۳۳۰,۰۰۰

ثابت

ورق سیاه ۵۰ میلی متر شیت اکسین عرض ۲ اهواز

۳۳۱,۵۰۰

۵۰۰

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت (22 تن) می باشد.

سوالات متداول

قیمت ورق سیاه st37 در یک هفته اخیر از 36900 تومان به حدود 38100 تومان رسید. این مورد، از بررسی قیمت این نوع ورق در سایز 2 میلی متر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان به دست آمده است. بنابراین قیمت این محصول در این بازه زمانی افزایش را تجربه کرده است.

ورق ها محصولاتی هستند که از دو فرایند نورد گرم و سرد تولید می شوند. اگر از فرایند نورد سرد استفاده شود، معمولا مواردی همچون ورق گالوانیزه، رنگی یا روغنی تولید خواهند شد. در مقابل، اگر شیوه نورد گرم برای تولید محصول انتخاب شود، فراورده نهایی، ورق سیاه خواهد بود.

این محصول در انواع مختلف به بازار عرضه می شود. متناسب با ویژگی های آن، قیمت ورق سیاه متغیر خواهد بود. برای اطلاع از قیمت روز ورق، می توانید از سایت اصفهان آهن استفاده کنید. راه دوم، عضویت در کانال قیمت لحظه ای آهن است. با عضویت در کانال اصفهان آهن، می توانید در جریان قیمت های روز بازار و اخبار مربوط قرار بگیرید.

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه ST37

ورق سیاه، دسته ای از ورق های فولادی است که از نورد گرم تولید می شود. این مقطع فولادی، دارای سطح خشن و رنگی مات است که جلوه ای تیره به محصول می دهد. بنابراین، برای شناسایی این نوع ورق، شکل ظاهری آن کمک کننده خواهد بود.

ورق سیاه در دو گرید اصلی ST37 و ST52 تولید می شود. البته دسته اول بسیار رایج‌تر است و اکثرا ورق سیاه را با نام ST37 می شناسند. هر یک از این دسته ها به صورت ورق یا رول به بازار عرضه می شوند. در زمان خرید محصول از سایت اصفهان آهن، می توانید نوع آن را انتخاب کنید.

تفاوت ورق سیاه نورد گرم با گالوانیزه

یکی از مهم ترین تفاوت های این دو نوع ورق، در روش ساخت آن هاست. همانطور که گفته شد، ورق سیاه با نورد گرم ساخته می شود؛ این در حالی است که  ورق گالوانیزه با نورد سرد تولید می گردد. نکته بعد، کیفیت این دو ورق است. از این نظر، ورق گالوانیزه کیفیت ساخت بالاتری دارد؛ اما با توجه به کاربرد مد نظر، ورق سیاه نیز در پروژه های مختلفی استفاده می شود و مشتریان خاص خود را دارد.

قیمت ورق سیاه امروز

انواع ضخامت ورق ST37 فولاد مبارکه

یکی از عوامل اثرگذار در قیمت ورق آهنی، ضخامت آن است. بر این اساس، ورق سیاه در ضخامت 2 تا 50 میلی متر تولید می شود. یکی از برترین تولیدکنندگان برتر این نوع ورق در کشور، فولاد مبارکه اصفهان است. محصولات این شرکت از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مشتریان داخلی و خارجی زیادی دارد. بر همین اساس، قیمت ورق اهن فولاد مبارکه برای مشتری و بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

خرید ورق سیاه اصفهان آهن

برای خرید ورق سیاه، قبل از هر چیز، نوع کاربری مد نظر خود را مشخص کنید تا بتوانید متناسب با آن، بهترین نوع محصول را انتخاب کنید. پس از آن، امکان سفارش برای شما فراهم است. برای ثبت سفارش، فروشندگان مختلفی در بازار فعالیت دارند. اما اصفهان آهن به عنوان نامی با سابقه که اولین فروشگاه آنلاین آهن آلات را ایجاد کرد، گزینه مناسبی برای شماست.

جهت خرید ورق سیاه، کافی است در وبسایت اصفهان آهن قیمت روز ورق سیاه را مشاهده کنید؛ سپس محصول مورد نیاز خود را به طور آنلاین یا از طریق تماس با واحد فروش، خریداری کنید.

راهنمای خرید از سایت اصفهان آهن

برای خرید آنلاین، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید. اگر در سایت اصفهان آهن حساب ندارید، ثبت نام کنید. پس از آن، می توانید کیف پول خود را شارژ کنید تا سرعت فرایند خرید افزایش یابد.

در گام بعد، ورق سیاه st37 یا هر محصول دیگری را انتخاب کنید. پس از آن، مقدار مورد نیاز را تعیین نمایید. زمانی که تمام این مراحل را انجام دادید، اطلاعات خریدار را تکمیل کنید. این اطلاعات، مربوط به شما یا شرکت شماست. بعد از این موارد، باید اطلاعات خود را بررسی و تایید نمایید. در این قسمت، باید مشخصات فردی و بانکی خریدار را بررسی و در آخر تایید کنید.

در قدم بعد، بیعانه را پرداخت کرده و روش باربری را انتخاب کنید. در پایان، پرداخت نهایی را انجام دهید و فاکتور را دریافت نمایید. همه این مراحل در مدت زمان بسیار کوتاهی قابل انجام است. این نکته را هم در نظر داشته باشید که در هر قسمت، می توانید از طریق گفت و گو با چت آنلاین سایت اصفهان آهن، با کارشناسان ما در تماس باشید و مشکلات موجود را برطرف نمایید.