شرکت بازرگانی اصفهان آهن آپادانا

آدرس شرکت :

اصفهان - بوستان سعدی - کوی خداوردی (کوچه بیمارستان سعدی) - جنب بانک سپه - پلاک 63 - واحد 1

آدرس انبار :

اصفهان - گلدشت - جنب کارخانه کاشی اصفهان - انباراصفهان آهن

ایمیل : info@esfahanahan.com
تلفن دفتر : ۰۳۱-۳۴۰۴۵ و ۳۶۲۶۸۸۸۸-۰۳۱
تلگرام : t.me/Esfahanahan
اینستاگرام : Esfahanahan@
واحد فروش داخلی
داخلی

100 الی 115

تلگرام

EA_billet

ایمیل

sales@esfahanahan.com

واحد صادارت - export
داخلی

300 الی 305

تلگرام

EA_export

ایمیل

export@esfahanahan.com

واحد IT
داخلی

210

تلگرام

EA_Admins

ایمیل

info@esfahanahan.com

واحد حسابداری
داخلی

220

تلگرام

EA_Accounting

ایمیل

sales@esfahanahan.com

واحد روابط عمومی
داخلی

250

تلگرام

EA_pr

ایمیل

pr@esfahanahan.com