شرکت بازرگانی اصفهان آهن آپادانا

آدرس شرکت :

اصفهان - بلوار کشاورز - چهار راه مفتح - برج آزاد - طبقه 6- شرکت اصفهان آهن آپادانا

آدرس انبار :

اصفهان - گلدشت - جنب کارخانه کاشی اصفهان - انباراصفهان آهن

تلفن دفتر : ۰۳۱-۳۴۰۴۵
تلگرام : t.me/Esfahanahan
اینستاگرام : Esfahanahan@
واحد حسابداری

داخلی : 520
تلگرام : EA_Accounting

واحد IT

داخلی : 510
تلگرام : EA_Admins

واحد صادرات

داخلی : 300 الی 305
تلگرام : EA_export

واحد فروش

داخلی : 200 الی 210
تلگرام : EA_sales

واحد روابط عمومی

داخلی : 540
تلگرام : EA_pr