شرکت بازرگانی اصفهان آهن آپادانا

آدرس شرکت :

اصفهان - بوستان سعدی - کوی خداوردی (کوچه بیمارستان سعدی) - جنب بانک سپه - پلاک 63 - واحد 1

آدرس انبار :

اصفهان - گلدشت - جنب کارخانه کاشی اصفهان - انباراصفهان آهن

تلگرام : t.me/Esfahanahan
اینستاگرام : Esfahanahan@
واحد فروش داخلی
داخلی

100 الی 115

تلگرام

EA_sales

واحد صادارت - export
داخلی

300 الی 305

تلگرام

EA_export

واحد IT
داخلی

210

تلگرام

EA_Admins

واحد حسابداری
داخلی

220

تلگرام

EA_Accounting

واحد روابط عمومی
داخلی

250

تلگرام

EA_pr