goftino
توری حصاری ( فنس ) انبار اصفهان
قیمت توری حصاری ( فنس ) انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ارتفاع (m) طول هر رول (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۵.۵ انبار اصفهان ۱.۵ ۱۵

تماس بگیرید

نامشخص

توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۲ چشمه ۵.۵ انبار اصفهان ۲ ۱۵

۴۴۵,۰۰۰

نامشخص

توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۶.۵ انبار اصفهان ۱.۵ ۱۵

۴۴۵,۰۰۰

نامشخص

توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۲ چشمه ۶.۵ انبار اصفهان ۲ ۱۵

تماس بگیرید

نامشخص

توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۵.۵ انبار اصفهان ۱.۵ ۱۵

تماس بگیرید

نامشخص

توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۲ چشمه ۵.۵ انبار اصفهان ۲ ۱۵

تماس بگیرید

نامشخص

توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۶.۵ انبار اصفهان ۱.۵ ۱۵

تماس بگیرید

نامشخص

توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۲ چشمه ۶.۵ انبار اصفهان ۲ ۱۵

تماس بگیرید

نامشخص

توری حصاری سفارشی انبار اصفهان سفارشی ۱۵

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* زمان تحویل 7 روزکاری می باشد.

توری مرغی انبار تهران
قیمت توری مرغی انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان وزن (kg) طول (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری مرغی ۹۰ سانتی متری ۴.۵kg ۴۵

تماس بگیرید

نامشخص

توری مرغی ۱۲۰ سانتی متری ۷kg ۴۵

۳,۰۰۰,۰۰۰

نامشخص

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

توری پرسی انبار تهران
قیمت توری پرسی انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان چشمه(cm) واحد قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری پرسی ۳ میلی متر چشمه استاندارد کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

توری پرسی ۴ میلی متر چشمه استاندارد کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

توری پرسی ۵ میلی متر چشمه استاندارد کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد

سوالات متداول