0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=
 • توری حصاری (فنس)

  قیمت توری حصاری (فنس)

  امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : آقایان خلیلی و ضرغام
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 2.2 6 تهران کیلو 72,000

  2 2.4 6 تهران کیلو 71,500

  3 2.5 5 تهران کیلو 71,500

  4 2.8 5 تهران کیلو 71,500

  5 3 5 تهران کیلو 71,500

  6 4 5 تهران کیلو 71,500

 • توری گابیون

  قیمت توری گابیون

  امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : آقایان خلیلی و ضرغام
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)رنگمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 1.60 سفید تهران متر مربع 53,000

  2 2 سفید تهران متر مربع 63,000

  3 2.5 سفید تهران کیلو 72,000

  4 3 سفید تهران کیلو 71,000

 • توری فرنگی

  قیمت توری فرنگی


  کارشناس فروش : آقایان خلیلی و ضرغام
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفابعاد (inch)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 1.5*120 رول تهران رول 950,000

  2 1.5*150 رول تهران رول 1,140,000

  3 1.5*180 رول تهران رول 1,300,000

 • توری پرسی

  قیمت توری پرسی

  امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : آقایان خلیلی و ضرغام
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 3.5 4.4 تهران کیلو 55,700

  2 3.5 2.2 تهران کیلو 55,700

  3 4 4.4 تهران کیلو 55,700

 • توری مرغی

  قیمت توری مرغی


  کارشناس فروش : آقایان خلیلی و ضرغام
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفعرض (cm)محل تحویلواحد قیمتوزنتولید کنندهقیمت ( ریال)
  1 90*3/4 تهران رول 4.8 کیلویی چین 1,000,000

  2 120*3/4 تهران رول 6/3 کیلویی چین 1,100,000

  3 120*3/4 تهران رول 7/5 کیلویی ایران 1,250,000

  4 120*3/4 تهران رول 6/5 کیلویی ایران -

  5 120*3/4 تهران رول 9/5 کیلویی ایران -