آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۸ ۱۲۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۲ ۱۰ ۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۵,۰۰۰
۵۰۰
۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۳ ۱۰ ۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۷.۴۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۴ ۱۲ ۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۵,۰۰۰
۵۰۰
۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۵ ۱۲ ۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۰.۶۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۶ ۱۴ ۱۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۷ ۱۶ ۱۸.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۸.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۸ ۱۸ ۲۳.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۲۳.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۹ ۲۰ ۲۹.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۲۹.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۰ ۲۲ ۳۵.۶۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۳۵.۶۴۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۱ ۲۵ ۴۵.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۴۵.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۲ ۲۸ ۴۵ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۸ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
۴۵ شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت فولاد سیادن ابهرسیادن ابهر


شرکت فولاد عتیق آذر سهند در سال ۱۳۹۱در شهرابهر تاسیس گردید و شروع به تولید انواع میلگرد نمود.