آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ ۱۳۹۹/۵/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
۲ ۱۰ _ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۰.۲ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۲ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
۴ ۱۲ ۱۰.۲ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۲ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
۵ ۱۴ ۱۳.۹ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۳.۹ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
۶ ۱۶ ۱۸.۳ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸.۳ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
۷ ۱۸ ۲۳.۲ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۳.۲ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
۸ ۲۰ ۲۸.۴ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۸.۴ شاخه آجدار شمس سپهر - تهران کیلوگرم
برچسب ها :

کارخانه فولاد شمس سپهر


شمش سپهر


کارخانه فولاد شمس سپهر در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و تولید کننده میلگردهای ساختمانی آجدار و ساده در گریدهای A2 و A3 ازسایز ۸ تا ۳۲ می باشد.