قیمت میلگرد شمس سپهر

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۵/۰۸
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ _ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۲ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۱۰.۲ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۴ ۱۳.۹ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۶ ۱۸.۳ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص
۷ ۱۸ ۲۳.۲ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۰ ۲۸.۴ شاخه آجدار کیلوگرم شمس سپهر - تهران تماس بگیرید نامشخص