آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۴ ۱۳۹۹/۲/۲۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار _ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۸ ۶۸,۲۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار _ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۱۰ ۶۶,۶۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۱۲ ۶۶,۴۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
۵ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۱۳.۹ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
۶ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۳ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۱۸.۳ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
۷ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۲ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۲۳.۲ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
۸ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۴ تهران - شمس سپهر کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار ۲۸.۴ تهران - شمس سپهر کیلوگرم
برچسب ها :

کارخانه فولاد شمس سپهر


شمش سپهر


کارخانه فولاد شمس سپهر در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و تولید کننده میلگردهای ساختمانی آجدار و ساده در گریدهای A2 و A3 ازسایز ۸ تا ۳۲ می باشد.