آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۴/۲۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۸ ۱۱۳,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۴ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۰ ۱۱۲,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۱۱۱,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۱۱۱,۵۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۵ ۱۴ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۷ ۱۶ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۸ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۰ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۲ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۵ ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۰۰
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
برچسب ها :