جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۸ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۴ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۰ ۶۵,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۶۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۲ ۶۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۵ ۱۴ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۴ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۷ ۱۶ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۶ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۱۸ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۰ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۲ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم ۲۵ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار _ سیرجان - سیرجان حدید کیلوگرم
برچسب ها :