قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲ ۱۰ ۶.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ ۱۲ ۹.۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۴ ۱۴ ۱۳.۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۵ ۱۶ ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۶ ۱۸ ۲۲.۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۲۲ ۳۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۲۵ ۴۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۲۸ ۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۱ ۳۲ ۷۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آناهیتا گیلان - گیلان ۱۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰