اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق سیاه کاهش یافت. .نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
۲ روز پیش بیشتر...

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۷۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۸ ۴.۷۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۴,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۰ ۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۰ ۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۲,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۰ ۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۲ ۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۱۲ ۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۲,۰۰۰ ثابت
۸ ۱۲ ۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۹ ۱۴ ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۱,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۱۴ ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۱۶ ۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۱,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۱۶ ۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۱۸ ۲۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۱,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۱۸ ۲۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۲۰ ۲۹.۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۱,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۲۰ ۲۹.۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۲۲ ۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۱,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۲۲ ۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۲۵ ۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۱,۰۰۰ ثابت
۲۰ ۲۵ ۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۲۸ ۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲۱,۰۰۰ ثابت
۲۲ ۲۸ ۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۳۰ ۶۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۳۲ ۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲۵ ۳۲ ۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲۶ ۳۶ ۹۵.۸۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲۷ ۳۶ ۹۵.۸۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲۸ ۴۰ ۱۱۸.۴۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص