کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۲ ۲.۵ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲.۵ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۳ ۳ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک ۳ ۲*۱ ۲۹۵,۰۰۰
ثابت
آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۱.۲۵*۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۶ ۳ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۷ ۴ ۲*۱ آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک ۴ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۲۵ ۳۵۵,۰۰۰
ثابت
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۹ ۴ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان اصفهان فابریک
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۸ ۶*۱.۵ آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۸ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
آجدار فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱ ۲۱۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۳ ۱.۵ ۱۹۵,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱.۵ ۱۹۳,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد