قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۶,۵۰۰ ۲,۰۰۰
۲ ۱۰ ۷.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۴ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۵ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۶ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۲۵ ۴۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم درپاد تبریز - تبریز تماس بگیرید نامشخص