آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۷ ۱۳۹۹/۴/۱۴
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۸ ۹۳,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۴ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۶ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۱۴ ۹۰,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۷ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۱۶ ۹۰,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۸ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۱۸ ۹۰,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۹ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۲۰ ۹۰,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۱۰ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۲۲ ۹۰,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۱۱ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۲۵ ۹۰,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
۱۲ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۲۸ ۹۰,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ شاخه آجدار _ ابهر - کیان فولاد ابهر کیلوگرم
برچسب ها :