آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ ۱۳۹۹/۷/۰۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۸ ۱۳۰,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۲ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۳ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۴ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۵ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۶ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۷ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۸ ۱۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۹ ۲۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۰ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۱ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۲ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۸ ۱۲۳,۰۰۰
۴۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
برچسب ها :