قیمت میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۹/۹/۰۹
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت
۵ ۲۰ ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۲ ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۵ ۴۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰۴,۵۰۰ ثابت