قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۹,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۲ ۱۰ ۶.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۶,۵۰۰ ۵۰۰
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۶,۵۰۰ ۵۰۰
۴ ۱۴ ۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۵,۴۰۰ ۶۰۰
۵ ۱۶ ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۵,۴۰۰ ۶۰۰
۶ ۱۸ ۲۲.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۵,۴۰۰ ۶۰۰
۷ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۵,۴۰۰ ۶۰۰
۸ ۲۲ ۳۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۵,۴۰۰ ۶۰۰
۹ ۲۵ ۴۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۰۵,۴۰۰ ۶۰۰
۱۰ ۲۸ ۵۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص