آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۹۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۲ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۷.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۳ ۸۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۴ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱,۳۰۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱,۵۵۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۷.۲ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳/۴ ۲ ۶ ۷.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۶.۷ " ۳/۴ ۲ ۹۱,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۷.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۶.۷
۲ " ۱ ۲ ۶ ۹.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۳.۴ " ۱ ۲ ۹۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۹.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۳.۴
۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴.۱۰ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۸.۳ " ۱/۲ ۱ ۲ ۹۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۴.۱۰ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۸.۳
۴ " ۱/۴ ۱ ۲ ۶ ۱۱.۶۹ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۲.۲ " ۱/۴ ۱ ۲ ۹۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۱.۶۹ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۲.۲
۵ " ۲ ۲ ۶ ۱۷.۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۰.۳ " ۲ ۲ ۹۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۷.۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۰.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف نام محصول محل تحویل - کارخانه واحد نام محصول محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر کارخانه تهران عدد H بست آهنگیر کارخانه تهران تماس بگیرید
نامشخص
عدد
۲ بست داربستی سبک کارخانه تهران عدد بست داربستی سبک کارخانه تهران ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
عدد
۳ رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران ۹۷,۰۰۰
نامشخص
عدد
۴ بست داربستی سنگین کارخانه تهران عدد بست داربستی سنگین کارخانه تهران ۱۹۳,۰۰۰
نامشخص
عدد
۵ رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران ۹۸,۰۰۰
نامشخص
عدد
۶ بست گردون کارخانه تهران عدد بست گردون کارخانه تهران ۲۴۰,۰۰۰
نامشخص
عدد
۷ بست تک پیچ کارخانه تهران عدد بست تک پیچ کارخانه تهران تماس بگیرید
نامشخص
عدد
۸ مغزی داربست کارخانه تهران عدد مغزی داربست کارخانه تهران تماس بگیرید
نامشخص
عدد