آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۲ ۱۳۹۹/۷/۲۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۲ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۲۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۳ "۱/۱.۲ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۳ ۲۱۱,۵۰۰
۵۰۰
۲۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۴۸.۳
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲ ۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۴ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳
۵ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۷.۲ ۶ شاخه اصفهان ۴۸.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۲۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳.۴ ۲ ۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷ " ۳.۴ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷
۲ " ۱ ۲ ۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴ " ۱ ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴
۳ "۱/۱.۴ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲ "۱/۱.۴ ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳ "۱/۱.۲ ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳
۵ " ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳ " ۲ ۲ ۲۲۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳
آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نام محصول واحد محل بارگیری نام محصول واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران H بست آهنگیر عدد ۴۰۰,۰۰۰
نامشخص
کارخانه تهران
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران بست داربستی سبک عدد ۲۶۷,۰۰۰
نامشخص
کارخانه تهران
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران رابط ۱۷ سانتی عدد ۱۸۸,۰۰۰
نامشخص
کارخانه تهران
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران بست داربستی سنگین عدد ۳۰۲,۰۰۰
نامشخص
کارخانه تهران
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران رابط ۲۰ سانتی عدد ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
کارخانه تهران
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران بست گردون عدد ۳۹۵,۰۰۰
نامشخص
کارخانه تهران
۷ مغزی داربست عدد کارخانه تهران مغزی داربست عدد ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
کارخانه تهران

توضیحات

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.