آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۱ ۱۳۹۹/۷/۲۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۴۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۸ ۱۳۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۴.۴۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۲ ۱۰ ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۰ ۱۲۸,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۳ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۰ ۱۳۰,۵۰۰
۱۰۵۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۴ ۱۲ ۱۰.۱۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۲ ۱۲۸,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۰.۱۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۵ ۱۴ ۱۳.۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۴ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۳.۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۶ ۱۶ ۱۸.۱۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۶ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۱۸.۱۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۷ ۱۸ ۲۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۸ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۲۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۸ ۲۰ ۲۸.۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۲۰ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۲۸.۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۹ ۲۲ ۳۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۲۲ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۳۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۱۰ ۲۵ ۴۴.۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۲۵ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۴۴.۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۱۱ ۲۸ ۵۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۲۸ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۵۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
۱۲ ۳۲ ۷۳.۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۳۲ ۱۲۶,۵۰۰
۱۰۵۰۰
۷۳.۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)
برچسب ها :

معرفی صنایع آذر فولاد امین


صنایع آذر فولاد امین در اوایل سال ۱۳۹۰ در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار در منطقه تیکمه داش با اخذ مجوز تاسیس خط تولید نورد آهن و خط تولید ذوب، فعالیت احداث کارخانه های فوق الذکر را آغاز نموده است. این شرکت با نام تجاری AFA steel نزد اداره کل مالکیت صنعتی ثبت شده است.


آذر فولاد امین


هم اکنون فاز اول کارخانه به بهره برداری رسیده است و میلگردها بر اساس INSO 3132 گریدهای AII برای سایزهای ۸ و ۱۰ و AIII برای سایزهای ۱۲ الی ۳۲ در حال تولید می باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت TUV-Group آلمان شده است.

در حال حاضر این کارخانه انواع میلگرد آجدار با استانداردهای A2 و A3 تولید می کند.


آذر امین میلگرد های آجدار، در دو نوع آجدار مارپیچی و آجدار جناغی هستند. میلگرد آجدار مارپیچی سایز ۸ و ۱۰ میلیمتر با تنش تسلیم حداقل ۳۴۰ و حداکثر ۴۲۵ و ۴۲۰ و هر کدام به ترتیب دارای قطر فک خمش ۲۴ و ۳۰ میلیمتر هستند.میلگرد آجدار جناغی در سایزهای متنوع ۲۸ تا ۳۲ تولید می شوند. در تمامی انواع میلگرد آجدار جناغی محصول این کارخانه حداقل تنش تسلی ۴۰۰ و حداکثر تنش تسلیم ۵۰۰ است.