اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ ورق سیاه ، مفتول سیاه، نبشی ، ناودانی و سپری کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
یک روز پیش بیشتر...

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) آنالیز حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۴۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۴,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۰ ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۲,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۴,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۲ ۱۰.۱۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۲,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۴ ۱۳.۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۶ ۱۸.۱۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت
۷ ۱۸ ۲۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۰ ۲۸.۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۲ ۳۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۴۴.۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۲۸ ۵۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۲ ۷۳.۱ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) ۱۳۰,۰۰۰ ثابت