جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۶ ۱۳۹۹/۳/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۵۹۸ سمنان - سمنان کیلوگرم ۸ ۷۵,۷۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۴.۵۹۸ سمنان - سمنان کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۱۸۸ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۰ ۷۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۷.۱۸۸ سمنان - سمنان کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲۴۸ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۲ ۷۳,۵۰۰
ثابت
۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲۴۸ سمنان - سمنان کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲۸۰ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲۸۰ سمنان - سمنان کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۲۵۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۲۵۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۴۰۰ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۴۰۰ سمنان - سمنان کیلوگرم
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۳۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۳۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۲۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۲۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۴.۵۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۴۴.۵۹۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۱۰ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ سمنان - سمنان کیلوگرم
برچسب ها :