آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۸ ۱۳۹۹/۵/۱۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵۹۸ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۸ ۱۰۷,۰۰۰
ثابت
۴.۵۹۸ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۲ ۱۰ ۷.۱۸۸ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۰ ۱۰۵,۵۰۰
ثابت
۷.۱۸۸ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۰.۲۴۸ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۲۴۸ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۴.۲۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴.۲۸۰ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۸.۲۵۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸.۲۵۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۶ ۱۸ ۲۳.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۳.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۷ ۲۰ ۲۸.۳۹۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۸.۳۹۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۸ ۲۲ ۳۴.۲۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۴.۲۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۹ ۲۵ ۴۴.۵۹۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۴.۵۹۲ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
۱۰ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ سمنان - سمنان کیلوگرم
برچسب ها :