آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۴ ۱۳۹۹/۶/۲۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵۹۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۸ ۱۲۳,۵۰۰
نامشخص
۴.۵۹۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۲ ۱۰ ۷.۱۸۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۱۰ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
۷.۱۸۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۳ ۱۲ ۱۰.۲۴۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۲۴۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۴ ۱۴ ۱۴.۲۸۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴.۲۸۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۵ ۱۶ ۱۸.۲۵۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸.۲۵۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۶ ۱۸ ۲۳.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۳.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۷ ۲۰ ۲۸.۳۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۸.۳۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۸ ۲۲ ۳۴.۲۱۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۴.۲۱۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۹ ۲۵ ۴۴.۵۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۴.۵۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
۱۰ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نورد گرم سمنان - سمنان
برچسب ها :