منو اصلی

ثبت شکایت


 
ضمن تشکر از بازدید شما، خواهشمندیم هرگونه اعتراض و یا شکایتی نسبت به عملکرد شرکت اصفهان آهن آپادانا دارید؛ در این بخش ثبت نمایید.
شکایت شما در اولین فرصت، توسط کارشناس مربوطه پیگیری شده و در جهت برطرف نمودن آن اقدام خواهد شد.
 
 

 
 
ثبت شکایات