آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۶ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۷.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۷.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۲ ۱۲ ۱۰.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۳ ۱۴ ۱۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۴ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۱,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۵ ۱۸ ۲۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۶ ۲۰ ۲۹.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۹.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۷ ۲۲ ۳۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۸ ۲۵ ۴۵.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۴۵.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۹ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۲۸ ۱۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
۱۰ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) کیلوگرم
برچسب ها :