جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۷ ۱۳۹۹/۳/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۸۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۱۰ ۷۴,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۷.۸۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۱۲ ۷۲,۵۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۱۰.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۱۴ ۷۲,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۴ ۱۶ آجدار _ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۱۶ ۷۲,۰۰۰
۲۰۰۰
آجدار _ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۱۸ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۲۴.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۲۰ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۲۹.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۲۲ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۳۵.۵۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۲۵ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۹ ۲۸ شاخه آجدار _ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۲۸ ۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰
شاخه آجدار _ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار _ ابرکوه - سرمد کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار _ ابرکوه - سرمد کیلوگرم
برچسب ها :