قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۸/۱۴
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۷.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲ ۱۰.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴ ۱۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) ۱۲۸,۰۰۰ نامشخص
۵ ۱۸ ۲۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) ۱۲۷,۰۰۰ نامشخص
۶ ۲۰ ۲۹.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۲ ۳۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۵ ۴۵.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم سرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد) ۱۲۷,۰۰۰ نامشخص