لوگو میلگرد عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند

بروزرسانی

09:19
5 اسفند 1402
عنوانقیمت ریالخرید
قیمت میلگرد 8 عتیق آذر سهند

258,500

ثابت

قیمت میلگرد 10عتیق آذر سهند

250,500

ثابت

قیمت میلگرد 12 گرید A2 عتیق آذر سهند

250,500

ثابت

قیمت میلگرد 10 گرید A3 عتیق آذر سهند

تماس بگیرید

قیمت میلگرد 12 گرید A3 عتیق آذر سهند

تماس بگیرید

قیمت میلگرد 14 گرید A3 عتیق آذر سهند

247,500

ثابت

قیمت میلگرد 16 گرید A3 عتیق آذر سهند

247,500

ثابت

قیمت میلگرد 18 گرید A3 عتیق آذر سهند

247,500

ثابت

قیمت میلگرد 20 گرید A3 عتیق آذر سهند

247,500

ثابت

قیمت میلگرد 22 گرید A3 عتیق آذر سهند

247,500

ثابت

قیمت میلگرد 25 گرید A3 عتیق آذر سهند

247,500

ثابت

قیمت میلگرد 28 گرید A3 عتیق آذر سهند

تماس بگیرید

قیمت میلگرد 32 گرید A3 عتیق آذر سهند

تماس بگیرید

نظرات کاربران

نظر

ارسال نظر جدید

اصفهان آهن را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

enamaad1enamaad2

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت اصفهان آهن آپادانا می باشد. «طراحی شده در تیم مارکتینگ اصفهان آهن»