اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ورق سیاه افزایش یافت و نرخ قوطی پروفیل و پروفیل زد و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.
۱۰ ساعت پیش بیشتر...

قیمت شمش

قیمت شمش فولاد

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف آنالیز طول (m) کارخانه-محل تحویل ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۵۰*۱۵۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۵۰۰
۲ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ ۱۱۳,۵۰۰ ۵۰۰
۳ ۵SP ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۱۳,۵۰۰ ۵۰۰
۴ ۵SP ۶ یزد ۱۲۵*۱۲۵ ۱۱۳,۰۰۰ ۵۰۰
۵ ۵SP ۶ یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۱۱۳,۵۰۰ ۵۰۰
۶ ۵SP ۶ یزد ۱۵۰*۱۵۰ ۱۱۳,۵۰۰ ۵۰۰
۷ ۵SP ۱۲ قزوین ۱۵۰*۱۵۰ ۱۱۴,۵۰۰ ۵۰۰
۸ ۵SP ۶ ساوه ۱۲۵*۱۲۵ ۱۱۴,۵۰۰ ۵۰۰
۹ ۵SP ۶ سمنان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۱۳,۵۰۰ ۵۰۰
۱۰ ۵SP ۶ قم ۱۲۵*۱۲۵ ۱۱۴,۵۰۰ ۵۰۰

قیمت شمش آلیاژی

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف آنالیز طول (m) کارخانه-محل تحویل ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ CK۶۰ ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۱۹,۰۰۰ ۵۰۰
۲ CK۴۵ ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۱۹,۰۰۰ ۵۰۰
۳ ۷۰CR۲ ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۴۶,۵۰۰ ۵۰۰
۴ MO۴۰ ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۴۵,۰۰۰ ۵۰۰
۵ st۵۲ ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۴۳,۰۰۰ ۵۰۰
۶ st۳۷ ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۱۴۳,۰۰۰ ۵۰۰