آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۴ الی ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم ۱۴ ۱۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴ الی ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۸ الی ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم ۱۶ ۱۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۸ الی ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۳ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم ۱۸ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۳ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم
۴ ۲۲ ۳۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم ۲۲ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم
۵ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان کیلوگرم
برچسب ها :