آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۹ ۱۳۹۹/۷/۲۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۴ الی ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان ۱۴ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۴ الی ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان
۲ ۱۶ ۱۸ الی ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان ۱۶ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۸ الی ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان
۳ ۱۸ ۲۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان ۱۸ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۲۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان
۴ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان ۲۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۲۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان
۵ ۲۲ ۳۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان
برچسب ها :