جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۲ ۱۳۹۹/۳/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴ الی ۱۴.۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۴ الی ۱۴.۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم ۱۶ ۷۲,۸۰۰
۱۲۰۰
۱۲ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم
۴ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم ۱۸ ۷۲,۵۰۰
۱۲۰۰
۱۲ شاخه آجدار ۲۳ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم
۵ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۲۸ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم
۶ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم ۲۲ ۷۲,۵۰۰
۱۲۰۰
۱۲ شاخه آجدار ۳۵ کرمان - ذوب کرمان کیلوگرم
برچسب ها :