آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن (kg) حالت محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن (kg) حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۸۰۰ کلاف آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸۰۰ کلاف آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۸۰۰ کلاف آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸۰۰ کلاف آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۳ ۱۰ _ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۰ ۱۲۴,۵۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۴ ۱۲ ۱۰.۲۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۲ ۱۲۲,۵۰۰
ثابت
۱۰.۲۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۵ ۱۴ _ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۴ ۱۲۱,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۶ ۱۶ ۱۸.۸۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۶ ۱۲۱,۰۰۰
ثابت
۱۸.۸۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۷ ۱۸ ۲۳.۹۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۳.۹۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۸ ۲۰ ۲۹.۴۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۹.۴۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۹ ۲۲ ۳۵.۴۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۲ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۳۵.۴۰۰ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۱۰ ۲۵ ۴۶ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۵ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۴۶ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۱۱ ۲۸ _ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۲۸ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۱۲ ۳۰ _ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۳۰ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۱۳ ۳۲ _ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۳۲ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۱۴ ۳۶ _ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
۱۵ ۴۰ _ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم ۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار یزد (احرامیان) - یزد کیلوگرم
برچسب ها :

خدمتی نوین از گروه صنعتی فولاد یزد


کلیه خدمات برش و خم روی میلگرد

مزایای میلگرد برش و خم خورده :

1 - کاهش هزینه

2 - صرفه جویی زمان

3 - مطابق استاندارد

4 - سهولت مدیریت کارگاهی

5 - بهینه سازی فضای دپو