آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۸ ۱۳۹۹/۲/۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۸۰۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۸۰۰
۲ ۱۰ کلاف آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۸۰۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۸۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _
۴ ۱۲ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۰.۲۰۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۰.۲۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _ ۱۴ ۶۵,۲۰۰
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _
۶ ۱۶ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۸.۸۰۰ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۱۸.۸۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۲۳.۹۰۰ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۲۳.۹۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۲۹.۴۰۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۲۹.۴۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۳۵.۴۰۰ ۲۲ ۶۴,۸۰۰
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۳۵.۴۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۴۶ ۲۵ ۶۴,۸۰۰
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم ۴۶
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _ ۲۸ ۶۴,۸۰۰
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _
۱۲ ۳۰ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _ ۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _ ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _
۱۴ ۳۶ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _ ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _
۱۵ ۴۰ شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _ ۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار یزد - احرامیان کیلوگرم _
برچسب ها :

خدمتی نوین از گروه صنعتی فولاد یزد


کلیه خدمات برش و خم روی میلگرد

مزایای میلگرد برش و خم خورده :

1 - کاهش هزینه

2 - صرفه جویی زمان

3 - مطابق استاندارد

4 - سهولت مدیریت کارگاهی

5 - بهینه سازی فضای دپو