اخبار لحظه ای
امروز : نرخ برخی کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن کاهش یافت . نرخ لوله صنعتی و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.
۱۴ ساعت پیش بیشتر...

قیمت کلاف آجدار و ساده

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده _ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۵.۵ کلاف ساده _ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف ساختمانی _ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۶.۵ کلاف ساده _ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۶ کلاف کششی کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۷ کلاف ساده ۱۰۰۶ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۱۲ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۸ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۹ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۱۰ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف کششی RST۳۴ کیلوگرم امیرآباد - مازندران ۱۵۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲ ۶.۵ کلاف کششی ۱۰۰۸ کیلوگرم امیرآباد - مازندران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف کششی ۳SP کیلوگرم امیرآباد - مازندران ۱۴۴,۵۰۰ ۵۰۰
۴ ۶.۵ کلاف ساختمانی _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران ۱۴۴,۵۰۰ ۱,۰۰۰
۵ ۸ کلاف آجدار _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران ۱۴۳,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۶ ۱۰ کلاف آجدار _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران تماس بگیرید نامشخص
۷ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۱۰ کلاف ساده _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۱۲ کلاف ساده _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف فولاد گلستان

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساختمانی ۳SP کیلوگرم کارخانه ۱۴۶,۰۰۰ نامشخص
۲ ۶.۵ کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم گلستان - فولاد گلستان ۱۴۵,۰۰۰ نامشخص
۳ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم گلستان - فولاد گلستان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم گلستان - فولاد گلستان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۲ کلاف آجدار کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۶.۵ کلاف ساختمانی ۳SP کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۸ کلاف ساده کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده _ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۵۷,۰۰۰ نامشخص
۲ ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۶ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۵۶,۰۰۰ نامشخص
۳ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۰ کلاف ساده _ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۲ کلاف ساده _ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز ۱۵۳,۵۰۰ نامشخص
۳ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف ابهر

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۱۶۰,۵۰۰ نامشخص
۲ ۶.۵ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۱۵۹,۵۰۰ نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف ساده ۳SP کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید نامشخص
۴ ۶.۵ کلاف ساختمانی ۵SP کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق ۱۴۵,۰۰۰ نامشخص
۵ ۸ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۰ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده ۱۰۰۶ تریلی اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ تریلی اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف ساده ۳SP کیلوگرم یزد - فولاد یزد تماس بگیرید نامشخص
۴ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم یزد - فولاد یزد تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۰ کلاف ساده _ کیلوگرم یزد - فولاد یزد تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف زاگرس ملایر

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم ملایر - زاگرس تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد کلاف کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف ساختمانی _ کیلوگرم کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) ۱۴۵,۰۰۰ نامشخص