اخبار لحظه ای
نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن افزایش و میلگرد بدون تغییر اعلام شد . نرخ لوله صنعتی ، داربستی ، پروفیل و پروفیل زد کاهش و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۹ ساعت پیش بیشتر...

قیمت کلاف آجدار و ساده

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۲/۲۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده _ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۵.۵ کلاف ساده _ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف ساختمانی _ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۵۵,۵۰۰

ثابت
۴ ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۶ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۶۵,۵۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۶ کلاف کششی ساختمانی کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۷ کلاف ساده ۱۰۰۶ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۱۲ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۸ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۱۰ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۰/۲/۲۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف کششی ۱۰۰۸ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

۱۵۷,۰۰۰

۳,۰۰۰
۲ ۶.۵ کلاف کششی RST۳۴ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف کششی ۳SP کیلوگرم امیرآباد - مازندران

۱۵۳,۰۰۰

۴,۰۰۰
۴ ۶.۵ کلاف ساختمانی _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

۱۵۲,۰۰۰

۳,۰۰۰
۵ ۸ کلاف آجدار _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۱۰ کلاف آجدار _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

۱۵۲,۰۰۰

۳,۰۰۰
۷ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۱۰ کلاف ساده _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۱۲ کلاف ساده _ کیلوگرم امیرآباد - مازندران

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۲/۲۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۶۱,۰۰۰

ثابت
۲ ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

۱۵۸,۵۰۰

۵۰۰
۳ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۰ کلاف ساده _ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۲ کلاف ساده _ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت میلگرد کلاف ابهر

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۲/۲۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق

۱۶۲,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲ ۶.۵ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق

۱۶۱,۰۰۰

۱,۰۰۰
۳ ۶.۵ کلاف ساده ۳SP کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۶.۵ کلاف ساختمانی ۵SP کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق

۱۵۷,۰۰۰

ثابت
۵ ۸ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۱۰ کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم ابهر - فولاد کاران افق

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت میلگرد کلاف فولاد گلستان

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۲/۱۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساختمانی ۳SP کیلوگرم کارخانه

۱۶۴,۰۰۰

۵۰۰
۲ ۶.۵ کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم گلستان - فولاد گلستان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم گلستان - فولاد گلستان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم گلستان - فولاد گلستان

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۲ کلاف آجدار کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت میلگرد کلاف زاگرس ملایر

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۲/۱۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم ملایر - زاگرس

۱۵۳,۰۰۰

۱,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۲/۱۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم اهواز

۱۶۶,۰۰۰

۵۰۰
۲ ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز

تماس بگیرید

نامشخص

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۲/۱۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز

۱۵۵,۰۰۰

ثابت
۲ ۶.۵ کلاف ساختمانی ۳SP کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۸ کلاف ساده کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم الیگودرز - الیگودرز

۱۵۳,۰۰۰

۴,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۲/۱۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ کلاف ساختمانی _ کیلوگرم کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)

۱۵۷,۵۰۰

ثابت

قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۲/۱۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف ساده ۱۰۰۶ تریلی اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ تریلی اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف ساده ۳SP کیلوگرم یزد - فولاد یزد

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۸ کلاف ساده _ کیلوگرم یزد - فولاد یزد

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۰ کلاف ساده _ کیلوگرم یزد - فولاد یزد

تماس بگیرید

نامشخص