جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211

داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۷۵,۵۰۰
۵۰۰
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۶۷ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۶ ۱۶۷ ۷۵,۵۰۰
۱۵۰۰
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۳ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۸ ۲۱۳ ۷۵,۵۰۰
۱۵۰۰
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
برچسب ها :