داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۴ ۱۳۰ ۱۲۵,۰۰۰
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۶۷ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۶ ۱۶۷ ۱۲۵,۰۰۰
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۳ ۱۸ ۲۱۳ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۸ ۲۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز - گروه ملی کیلوگرم
برچسب ها :