یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت میلگرد ساده

انتخاب استان

خریـــد عـمـده

خریـــد خــرد

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت طول (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۴ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۶ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۴ ۱۸ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۵ ۲۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۲ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۳ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۵ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۶ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۸ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۲ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۴ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۶ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۳۸ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۴۵ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۸ ۵۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت طول (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۷۲,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۲ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۷۲,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۴ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۷۲,۰۰۰

ثابت
۴ ۱۶ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۷۲,۰۰۰

ثابت
۵ ۱۸ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۶ ۲۰ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۲ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۵ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۸ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۳۰ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۲ شاخه ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۶۸,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۴ ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۷۰,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۶ ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۷۰,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۸ ساده ۶ کیلوگرم تهران

۱۷۰,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت طول (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۳۵ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۸,۰۰۰

نامشخص
۲ ۴۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۳ ۴۵ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۴ ۵۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۵ ۵۵ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۶ ۶۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۷ ۶۵ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۸ ۷۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۹ ۷۵ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۱۰ ۸۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص
۱۱ ۹۰ شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم تهران- کارخانه شمس گل آذین

۱۶۹,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

نمایش بیشتر