اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ورق سیاه افزایش یافت و نرخ قوطی پروفیل و پروفیل زد و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.
۹ ساعت پیش بیشتر...

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه آنالیز طول (m) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ ثابت
۲ ۱۴ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ ثابت
۳ ۱۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ ثابت
۴ ۱۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ ثابت
۵ ۲۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ ثابت
۶ ۲۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ ثابت
۷ ۲۳ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۵ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ ثابت
۹ ۲۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۴۵ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۵۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص