یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی با کد aval1400
اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۲ ساعت پیش بیشتر...

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه آنالیز حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۴ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۶ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۴ ۱۸ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۵ ۲۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۶ ۲۲ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۳ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۵ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۶ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۲۸ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۲ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۴ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۶ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۳۸ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۴۵ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت
۱۸ ۵۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ کیلوگرم کارخانه

۲۰۲,۰۰۰

ثابت

توجه :

قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه آنالیز طول (m) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۴ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۶ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۲۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۲۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۲۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۳۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۳۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۳۴ - ۸۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۱۶۰-۸۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۱۶۲ - ۲۰۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۲۰۲ - ۲۴۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۵/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه آنالیز حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۲ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۴ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۶ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۸ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۰ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۲۲ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۰,۰۰۰

ثابت
۸ ۲۵ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۰,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۸ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۰,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۳۰ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۰,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۲ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۰,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۳۴ میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۲,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۳۶ میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۲,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۳۸ میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کیلوگرم کارخانه

۱۸۲,۰۰۰

ثابت

توجه :

قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

میلگرد تولیدی صنایع فولادی آذر گستر سدید به طول ۶ متر و ۱۲ متر می باشد نرم مناسب تراش و کششکاری پر کاربرد در صنایع قطعه سازی صنعتی و غیره