قیمت انواع لوله

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان ۴۸.۳ ۲۲۳,۰۰۰ ثابت
۲ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان ۴۸.۳ ۲۰۴,۰۰۰ ثابت
۳ "۱/۱.۲ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان ۴۸.۳ ۲۰۶,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ شاخه انبار اصفهان ۴۸.۳ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه انبار اصفهان ۴۸.۳ ۳,۶۸۰,۰۰۰ ثابت

توجه :

* قیمت ها بر اساس ورق فولاد مبارکه اصفهان می باشد .
* امکان دریافت پیش فاکتور و خرید آنلاین از سایت از ساعت 11 الی 23 از طریق موبایل و اپلیکیشن.
* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.
* حداقل خرید، یک بسته می باشد.

قیمت لوله صنعتی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۳.۴ ۲ ۷.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷ ۲۲۵,۰۰۰ ثابت
۲ " ۱ ۲ ۹.۳ ۶ اصفهان ۳۳.۴ ۲۲۳,۰۰۰ ثابت
۳ "۱/۱.۴ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ اصفهان ۴۲.۲ ۲۲۳,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ اصفهان ۴۸.۳ ۲۲۳,۰۰۰ ثابت
۵ " ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ اصفهان ۶۰.۳ ۲۲۳,۰۰۰ ثابت

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۶۶,۱۰۰ ثابت
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۶۶,۱۰۰ ثابت
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۶۶,۱۰۰ ثابت
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۶۶,۱۰۰ ثابت
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۶۶,۱۰۰ ثابت

به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود 

قیمت لوازم داربست

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نام محصول واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۴۰۵,۰۰۰ ثابت
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۲۶۱,۰۰۰ ثابت
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۱۸۰,۰۰۰ ثابت
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۲۹۲,۰۰۰ ثابت
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ثابت
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۳۷۵,۰۰۰ ثابت
۷ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲ ۶.۹ ۶ اصفهان ۲۱.۳ ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۲ " ۱.۲ ۲.۵ ۸.۲ ۶ اصفهان ۲۱.۳ ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۳ " ۳.۴ ۲ ۸.۶ ۶ اصفهان ۲۶.۷ ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۴ " ۳.۴ ۲.۵ ۱۰.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷ ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۵ " ۱ ۲ ۱۰.۷ ۶ اصفهان ۳۳.۴ ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۶ " ۱ ۲.۵ ۱۲.۹ ۶ اصفهان ۳۳.۴ ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۷ "۱/۱.۴ ۲ ۱۳.۴ ۶ اصفهان ۴۲.۲ ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۸ "۱/۱.۴ ۲.۵ ۱۶.۳ ۶ اصفهان ۴۲.۲ ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۹ "۱/۱.۲ ۲ ۱۵.۲ ۶ اصفهان ۴۸.۳ ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۱۰ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ اصفهان ۴۸.۳ ۲۷۱,۰۰۰ ثابت
۱۱ " ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ اصفهان ۶۰.۳ ۲۸۵,۰۰۰ ثابت
۱۲ " ۲ ۲.۵ ۲۳.۱ ۶ اصفهان ۶۰.۳ ۲۷۱,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۶,۷۵۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ ۸,۸۰۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله گازی روکار

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۲۶۵,۵۰۰ ثابت

قیمت لوله گازی توکار

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۲۷۵,۵۰۰ ثابت

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۹,۴۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۴ ۸ ۲۵۲۰ ۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ثابت
۲ ۲۸ ۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ثابت
۳ ۳۲ ۱۰ ۳۳۷۰ ۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ثابت
۴ ۴۰ ۱۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ثابت
۵ ۴۸ ۱۰ ۵۷۰۰ ۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ثابت