goftino
قوطی صنعتی انبار اصفهان
قیمت قوطی صنعتی انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
قوطی صنعتی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۵.۷

۳۹۱,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۷.۷

۳۹۱,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۰

۳۸۱,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۹.۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۲

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۱.۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۵

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۱.۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۵

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۹

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۹

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۳.۵

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۸.۸

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۴

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۳

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۸.۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۷

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۳۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۳

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۹

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۳۰

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۳۸

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۳۴

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۴۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۷

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۳۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

*برای خرید کمتر از 2000 کیلوگرم ، مبلغ 700 تومان به قیمت بالا اضافه می گردد.*

قوطی گالوانیزه انبار اصفهان
قیمت قوطی گالوانیزه انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
قوطی گالوانیزه ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ ۸.۲ ۶

۵۹۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶

۵۸۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ ۱۶.۲ ۶

۵۹۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶

۵۸۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ ۲۴.۴ ۶

۵۹۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ ۳۰.۵ ۶

۵۸۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ ۲۸.۵ ۶

۵۹۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ ۳۵.۶ ۶

۵۸۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ ۲۴.۴ ۶

۵۹۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ ۳۰.۵ ۶

۵۸۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ ۳۲.۵ ۶

۵۹۵,۰۰۰

نامشخص

قوطی گالوانیزه ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ ۴۰.۶ ۶

۵۸۵,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه) انبار اصفهان
قیمت پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه) انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
عنوان وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
پروفیل زد ۱۸ ضخامت ۲ ۳۲ ۶

تماس بگیرید

نامشخص

پروفیل زد ۱۸ ضخامت ۲.۵ ۴۰ ۶

۳۷۷,۰۰۰

نامشخص

پروفیل زد ۱۸ ضخامت ۳ ۴۷ ۶

۳۷۷,۰۰۰

نامشخص

پروفیل زد ۲۰ ضخامت ۲.۵ ۴۱ ۶

۳۷۷,۰۰۰

نامشخص

پروفیل زد ۲۰ ضخامت ۳ ۴۹ ۶

۳۷۷,۰۰۰

نامشخص

پروفیل زد ۲۲ ضخامت ۲.۵ ۴۳ ۶

۳۷۷,۰۰۰

نامشخص

پروفیل زد ۲۲ ضخامت ۳ ۵۲ ۶

۳۷۷,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

*محصولات، تولید شده با ورق فولاد مبارکه می باشد.

سوالات متداول

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی و پروفیل، به دلایل مختلف از جمله تغییرات قیمت مواد اولیه، نرخ نوسانات ارز و دلار و بسیاری از عوامل دیگر، دارای نوساناتی است. قوطی پروفیل در برخی از صنایع مانند صنایع نظامی،تابلوهای تبلیغاتی و همچنین در قسمت‌های مختلف ساختمان، نقش حیاتی دارد؛ بنابراین قبل از خرید قوطی و پروفیل باید اطلاعاتی در این مورد داشته باشید تا بتوانید بهترین نوع این محصول را خریداری کنید.

قیمت قوطی و پروفیل

خرید قوطی و پروفیل

از انواع قوطی پروفیل می‌توان بهقوطی ستونی،  قوطی مبلی، قوطی گالوانیزه، قوطی آلومینیومی و قوطی کامپوزیت اشاره کرد. هر کدام از این قوطی‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و با توجه به این ویژگی‌ها کارایی مشخصی برای آن‌ها تعریف شده است. برای خرید قوطی و پروفیل، باید به مشخصات فنی قوطی و پروفیل مانند ضخامت، جنس و ابعاد قوطی و پروفیل و همچنین تعداد قوطی پروفیل توجه کنید.

ابعاد مختلفی نسبت به کاربردهای مختلف برای این محصول فولادی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال قوطی پروفیل‌هایی که در ساخت در و پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرند با قوطی پروفیل‌هایی که در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود، تفاوت‌هایی دارند.

قوطی‌ها در ضخامت‌های ۱ الی ۶ میلی‌متر تولید می‌شوند و شما باید نسبت به نیاز خود محصول مورد نظر را انتخاب کنید.

برای خرید این محصول شما می‌توانید با کارشناسان واحد قوطی و پروفیل اصفهان آهن تماس بگیرد و یا اینکه از طریق مراجعه به سایت صفحه قیمت قوطی، با انتخاب قوطی مورد نظر، روی گزینه «خرید» کلیک کنید و محصول مورد نظر را به صورت آنلاین خریداری کنید.

علاوه بر این موارد، حتی از طریق چت آنلاین در سایت هم می‌توانید با کارشناسان مربوطه ارتباط برقرار کنید و سفارش خود را ثبت کنید.


قیمت روز قوطی و پروفیل

قیمت روز قوطی پروفیل در ابعاد و ضخامت‌های مختلف در سایت اصفهان آهن (با توجه به برندها) برای کاربران قابل مشاهده است. در سایت و کانال اصفهان آهن، قیمت قوطی و پروفیل بین ساعت 12 تا 15 مشخص می‌شود و کارخانه بهفلز سپاهان معمولا اولین کارخانه اعلام کننده قیمت‌هاست.

قیمت قوطی و پروفیل امروز

قیمت قوطی و پروفیل امروز

 انواع قوطی و پروفیل

قوطی و پروفیل‌ها را از نظر کارخانه و برند تولیدی، بر اساس جنس و بر اساس سایز به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

بر اساس سایزبندی

انواع قوطی و پروفیل بر اساس سایز بندی عبارتند از:

 • سایز 20*20
 • سایز 30*30
 • سایز 40*40
 • سایز 50*50
 • سایز 60*40
 • سایز 40*80
 • سایز 60*60
 • سایز 70*70
 • سایز 40*80
 • سایز 80*80
 • سایز 4.*40
 • سایز 120*120
 • سایز 130*130
 • سایز 140*140
 • و...

بر اساس کارخانه و برند

 • قوطی و پروفیل بهفلز سپاهان
 • قوطی و پروفیل نیکان
 • قوطی و پروفیل مشهد
 • قوطی و پروفیل خاور صنعت
 • قوطی و پروفیل فرمودا
 • شرکت قوطی و پروفیل صابری

بر اساس نوع

بر اساس نوع می‌توان دسته‌بندی‌های مختلفی را برای قوطی و پروفیلها در نظر گرفت که لازم است حتما از آن‌ها اطلاع داشته باشید:

 • قوطی صنعتی
 • قوطی مبلی
 • قوطی گالوانیزه
 • قوطی ستونی
 • پروفیل زد
 • پروفیل آبرو
 • پروفیل سی
 • پروفیل درب و پنجره

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده، اگر خریدار این محصول هستید، لازم است که از روند قیمت قوطی و پروفیل به صورت روزانه اطلاع داشته باشید تا بتوانید در بهترین زمان ممکن، خرید کنید.

اطلاع از قیمت روز می‌تواند به شما کمک کند که خرید قوطی و پروفیل را با شناخت و دقت بیشتری انجام دهید.برای اطلاع از قیمت امروز قوطی و پروفیل، سایت اصفهان آهن را دنبال کنید و پس از مشاهده قیمت‌ها، برای ثبت سفارش نهایی با کارشناسان مجرب اصفهان آهن تماس بگیرد و یا اینکه به صورت آنلاین، سفارش خود را ثبت کنید.

head نمایش بیشتر