یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت پروفیل و قوطی

قیمت قوطی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۳۷,۰۰۰

ثابت
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۳۷,۰۰۰

ثابت
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۳۷,۰۰۰

ثابت
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۳۷,۰۰۰

ثابت
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۳۷,۰۰۰

ثابت
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۳۷,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۱۷,۰۰۰

ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۱۷,۰۰۰

ثابت
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۱۷,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۱۷,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۱۷,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

۳۱۷,۰۰۰

ثابت

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت قوطی صنعتی بهفلز سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۳ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۴ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۵ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۷ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۸ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۰ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۲ ۹۰*۹۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۳ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۴ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۶,۰۰۰

۱,۰۰۰

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت قوطی صنعتی نیکان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۱,۵۰۰
۲ ۴۰*۲۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۲,۰۰۰
۳ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۲,۰۰۰
۴ ۶۰*۸۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۸,۰۰۰

۲,۰۰۰
۶ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۸,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۸,۰۰۰

۲,۰۰۰

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

* تمامی محصولات مخلوط فولادمبارکه و گیلان می باشد.

نمایش بیشتر

سوالات متداول