یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400
اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد بدون تغییر و تیرآهن افزایش یافت . نرخ ورق سیاه افزایش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۸ ساعت پیش بیشتر...

قیمت قوطی و پروفیل

 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۸,۵۰۰

۵۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۸,۰۰۰

۸۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۷,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۲۰۰

ثابت
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۷,۰۰۰

ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۱,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۱,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۱,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۱,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۶۱,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۶۱,۰۰۰

۴,۰۰۰

توجه :

* قیمتها بر اساس کیلوگرم و با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* حداقل فروش یک بندیل می باشد.

* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.

قیمت قوطی صنعتی (تولید با ورق اهواز)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۷/۲۷
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

ثابت
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

ثابت
۳ ۸۰*۴۰ ۲ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

ثابت
۴ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹.۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

ثابت
۵ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

ثابت
۶ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

ثابت
۷ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۶.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۵۹,۰۰۰

ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲/۵ ۱۷.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۹,۰۰۰

ثابت
۹ ۶۰*۴۰ ۲/۵ ۲۲.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۹,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۷۰*۷۰ ۲/۵ ۳۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۹,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۸۰*۸۰ ۲/۵ ۳۶.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۹,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۸۰*۴۰ ۲/۵ ۲۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۹,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۹۰*۹۰ ۲/۵ ۴۱.۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۴۹,۰۰۰

ثابت

توجه :

* قیمتها بر اساس کیلوگرم و با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* حداقل فروش یک بندیل می باشد.

* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.

قیمت قوطی صنعتی بهفلز سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۷/۲۷
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۲ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۳ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۵ ۴۰*۶۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۱ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۷۰,۰۰۰

ثابت
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۶۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۶۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۶۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۱۰ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم کارخانه اصفهان

۲۶۰,۰۰۰

۴,۰۰۰

* قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت قوطی و پروفیل

قوطی و پروفیل، یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی است که برای مقاوم‌سازی ساختمان استفاده می‌شود و دارای انواع مختلفی است. قوطی صنعتی، قوطی مبلی، قوطی ستونی و قوطی گالوانیزه از متداول‌ترین انواع قوطی‌های فولادی هستند. به طور کلی، از مهمترین ویژگی این محصولات می‌توان به جوش‌پذیری،کیفیت سطحی زیاد، تنوع بالا، قابلیت شکل‌پذیری و فرم‌پذیری بالا اشاره کرد.

قوطی پروفیل‌ها از لحاظ کاربرد هم به دو دسته صنعتی و ساختمانی تقسیم بندی می شوند. آن دسته از مقاطع مانند پروفیل در و پنجره که در ساختمان سازی استفاده می شود پروفیل ساختمانی و آن دسته از پروفیل هایی که در صنعت کاربرد دارد مانند قوطی پروفیل، پروفیل صنعتی نام دارند.

اگر بخواهیم نگاهی به دسته‌بندی پروفیل‎‌ها داشته باشیم باید بگوییم که پروفیلz، پروفیل C، پروفیل آبرو و پروفیل دروپنجره از متداول‌ترین نوع پروفیل‌ها هستند که هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند.

تولید پروفیل ها

تولید و ساخت قوطی‌های فلزی معمولا به روش نورد سرد است؛ به این صورت که در مرحله اول ورق‌ها به وسیله قیچی به نوارهای نازکتر برش داده می‌شوند و بعد با ورود به دستگاه فرمینگ، به لوله تبدیل می‌شوند. در نهایت، در مرحله آخر، با عبور از غلتک‌های سایزینگ، شکل قوطی را به خود می‌گیرند.

پروفیل‌ها، معمولا به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تولید می‌شوند. روش مستقیم، معمولا برای پروفیل‌های باز استفاده می‌شود؛ به این صورت که ورق فولادی، طی فرآیند شکل‌دهی، مستقیماً به پروفیل تبدیل می‌شود و نیازی به جوشکاری ندارد. این در حالی است که در روش غیرمستقیم، ابتدا لوله تولید می‌شود، سپس آن را زاویه‌دار و گوشه‌دار می‌کنند و در نهایت، پروفیل تولید می‌شود.

کاربردهای پروفیل

از مهمترین کاربردهای پروفیل می‌توان به ساختمان‌سازی، ساخت چهارچوب، در و پنجره و همچنین ساخت نرده‌های فلزی اشاره کرد. به عنوان مثال، از قوطی گالوانیزه، در مکان‌هایی استفاده می‎‌شود که احتمال زنگ‌زدگی و خوردگی فلز زیاد باشد. به طور معمول، در و پنجره‌های ساختمانی، بیشتر در معرض رطوبت هستند و بیشتر زنگ می‌زنند؛ بنابراین، از قوطی گالوانیزه استفاده می‌کنند.

در حالی که یکی از ویژگی‌های پروفیل زد، توانایی منحصر به فردی در تحمل بارهای کششی  است؛ بنابراین در همه‌ی سازه‌های فلزی از پروفیل زد استفاده می‌شود. پروفیل آبرو معمولا برای ساخت درهای چوبی و ام‌دی‌اف؛ ساخت سقف پارکینگ‌ها، ساخت انواع سقف‌های شیروانی و غیر شیروانی استفاده می شود.

پس به طور کلی می‌توان گفت که هرکدام از انواع قوطی و پروفیل کاربردهای مختلفی دارند و در صنایع متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تولیدکنندگان پروفیل

تولیدکنندگان زیادی در ایران قوطی و پروفیل تولید می‌کنند. کارخانه یاران، سپاهان، صدرا، نیکان، پروفیل ساوه، صابری، هیربد و... از مهمترین تولیدکنندگان قوطی و پروفیل هستند.  یک نکته حائز اهمیت در مورد پروفیل‌ها این است که بسته بندی پروفیل به صورت بندیل انجام می‌شود و وزن بندیل‌ها بین 1 تا 2 تن متغیر است.

نحوه سفارش محصول

برای خرید قوطی و پروفیل از شرکت بازرگانی اصفهان آهن از دوطریق می‌توانید اقدام کنید. قطعا شما هم تا به حال جز افرادی بوده‌اید که مقاطع فولادی را به صورت حضوری و یا تلفنی خریداری می‌کردید. در سایت اصفهان آهن در صفحه مربوط به هر محصول، جدولی جداگانه طراحی شده و قیمت هر نوع مقطع فولادی در سایز و ضخامت‌های مختلف برای کاربران قابل مشاهده است.

برای خرید تلفنی بعد از مراجعه به جدول مورد نظر و مشاهده قیمت‌ها می‌توانید با کارشناسان واحد قوطی پروفیل با شماره 0313445 تماس بگیرید.

قبل از خرید نهایی و ثبت سفارش، بهتر است در مورد کاربرد محصول، سایز، ضخامت و... راهنمایی‌های لازم را از کارشناسان ما دریافت کنید.

خرید آنلاین هم یکی دیگر از راه‌هایی است که شما از طریق آن می‌توانید محصول مورد نظر خود را ثبت کنید. خرید اینترنتی از هر نظر از خرید تلفنی بهتر است. شما می‌توانید به احتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صورت آنلاین، سفارش خود را ثبت نهایی کنید.

با  مراجعه به صفحه محصول مورد نظر با کلیک روی دکمه «خرید» می‌توانید به صورت گام به گام فرآیند خرید اینترنتی را انجام دهید.

قیمت قوطی و پروفیل

در نظر داشته باشید که قیمت سنگ جهانی، هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل، قیمت‌ نفت و مواردی از این قبیل در قیمت نهایی قوطی و پروفیل تاثیرگذار هستند. برای اطلاع از قیمت قوطی و پروفیل به‌روز و تغییرات لحظه‌ای آن می‌تواند با کارشناسان اصفهان آهن از طریق شماره 03134045 تماس بگیرید و در مورد خرید قوطی و پروفیل راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

قیمت قوطی پروفیل به صورت لحظه‌ای در سایت به روزرسانی می‌شود و شما با خیال راحت می‌توانید محصول مورد نظر خود را ثبت کنید.

لازم به ذکر است که در شرکت اصفهان آهن، فروش قوطی پروفیل با مناسب ترین قیمت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش قوطی پروفیل به قیمت کارخانه انجام می‌گیرد.

نمایش بیشتر

سوالات متداول