قیمت قوطی و پروفیل

 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۱,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۲۲۹,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱,۰۰۰
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۲۰۰

۱,۰۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۲۰۰

۱,۰۰۰
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۷,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰

توجه :

* امکان دریافت پیش فاکتور و خرید آنلاین از سایت از ساعت 11 الی 23 از طریق موبایل و اپلیکیشن.
* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.
* حداقل خرید، یک بسته می باشد.

قیمت قوطی صنعتی (تولید با ورق اهواز)

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۳ ۸۰*۴۰ ۲ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۴ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹.۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۶ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۶.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲/۵ ۱۷.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۲/۵ ۲۲.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۰ ۷۰*۷۰ ۲/۵ ۳۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۱ ۸۰*۸۰ ۲/۵ ۳۶.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۲ ۸۰*۴۰ ۲/۵ ۲۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۳ ۹۰*۹۰ ۲/۵ ۴۱.۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)

آخرین بروزرسانی : ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۲ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۳ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۴ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۵ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۶ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۸ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۶۲,۰۰۰

ثابت

توجه :

به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده، اضافه می شود.

قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی : ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸

۲۱۲,۰۰۰

۳,۰۰۰
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸

۲۱۲,۰۰۰

۳,۰۰۰

قیمت قوطی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه

۳۰۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه

۳۰۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه

۳۰۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه

۳۰۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه

۳۰۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه

۳۰۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه

۲۹۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه

۲۹۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه

۲۹۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه

۲۹۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه

۲۹۲,۰۰۰

۴,۰۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه

۲۹۲,۰۰۰

۴,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

سوالات متداول

آیا نوسانات قیمت قوطی پروفیل در سایت قابل مشاهده است؟

بله. شما با کلیک روی آیکن نمودار مرتبط با هر محصول، می‌توانید از آخرین تغییرات قیمت انواع قوطی پروفیل مطلع شوید.

آیا غیر از این سایزهای درج شده در جدول، امکان خرید قوطی پروفیل در سایزهای دیگر وجود دارد؟

بله. امکان خرید قوطی پروفیل در سایزهای مختلف از طریق سایت، امکان پذیر است. در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر، می‌توانید با کارشناسان اصفهان آهن در تماس باشید

طول قوطی پروفیل به چه صورت است؟

نسبت به سفارش مشتری، طول قوطی پروفیل روی سایزهای خاص متغیر است

قیمت پروفیل زد (z)

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) مشخصات ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ورق فولاد مبارکه ۲ ۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۸ ورق فولاد مبارکه ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۵,۵۰۰

۱,۰۰۰
۳ ۲۰ ورق فولاد مبارکه ۲.۵ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۵,۷۰۰

۱,۰۰۰
۴ ۲۲ ورق فولاد مبارکه ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۵,۷۰۰

۱,۰۰۰
۵ ۱۸ ورق فولاد مبارکه ۳ ۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۵,۵۰۰

۱,۰۰۰
۶ ۲۰ ورق فولاد مبارکه ۳ ۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۵,۷۰۰

۱,۰۰۰
۷ ۲۲ ورق فولاد مبارکه ۳ ۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۵,۷۰۰

۱,۰۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۸

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۸

۲۳۳,۰۰۰

۱,۰۰۰
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۷

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۷

۲۳۳,۰۰۰

۱,۰۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۹

۲۳۳,۰۰۰

۱,۰۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۹

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱۱

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱

۲۳۳,۰۰۰

۱,۰۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان _

۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰

=

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰

۲۰۵,۵۰۰

۱,۰۰۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰

۲۰۵,۵۰۰

۱,۰۰۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰

۲۰۵,۵۰۰

۱,۰۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰

۲۰۵,۵۰۰

۱,۰۰۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰

۲۰۵,۵۰۰

۱,۰۰۰

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۱۲,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۹۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۱۲,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۸۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۱۲,۰۰۰

ثابت
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۵۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۱۲,۰۰۰

ثابت
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۱۲,۰۰۰

ثابت
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۱۲,۰۰۰

ثابت