0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت قوطی و پروفیل

 • قوطی

  قیمت قوطی


  • قوطی در ضخامت های 4، 5 و 6 میل موجود می باشد.

  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 140 و 141 – آقای محتشمیان

  ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 20*10 2 6 5.7 اصفهان کارخانه 33,200

  2 20*30 2 6 9.5 اصفهان کارخانه 32,200

  3 20*20 2 6 7.7 اصفهان کارخانه 32,400

  4 20*20 2 6 7.7 اصفهان انبار 33,400

  5 30*30 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 32,200

  6 40*20 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 32,200

  7 40*40 2 6 15 اصفهان کارخانه 32,200

  8 50*50 2 6 19 اصفهان کارخانه 32,200

  9 40*40 2 6 15 اصفهان انبار 33,200

  10 60*60 2 6 23 اصفهان کارخانه 32,200

  11 70*70 2 6 27 اصفهان کارخانه 32,200

  12 70*70 2 6 27 اصفهان انبار 33,200

  13 80*40 2 6 23 اصفهان کارخانه 32,200

  14 70*70 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 31,500

  15 80*40 2 6 23 اصفهان انبار 33,200

  16 80*40 2.5 6 29 اصفهان کارخانه 31,500

  17 80*40 3 6 34 اصفهان کارخانه 31,500

  18 80*80 2.5 6 38 اصفهان کارخانه 31,500

  19 80*80 3 6 46 اصفهان کارخانه 31,500

  20 90*90 2.5 6 42 اصفهان کارخانه 31,500

  21 90*90 3 6 51 اصفهان کارخانه 31,500

  22 100*40 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 31,500

  23 90*90 3 6 51 اصفهان انبار 32,500

  24 100*40 3 6 39 اصفهان کارخانه 31,500

  25 100*50 2.5 6 34 اصفهان کارخانه 31,500

  26 100*50 3 6 41 اصفهان کارخانه 31,500

  27 100*100 3 6 56 اصفهان کارخانه 31,500

  28 120*120(ستونی) 3 12 136 اصفهان کارخانه 31,500

  29 130*130(ستونی) 3 12 147 اصفهان کارخانه 31,500

  30 135*135(ستونی) 3.3 12 160 اصفهان کارخانه 31,500

  31 140*140(ستونی) 3 12 160 اصفهان انبار 32,500

 • قوطی صنعتی با ورق روغنی

  قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی


  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 150 و 151 – آقای فتاحی

  ردیفسایزضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 10*10 0.7 الی 2 6 تهران 37,600

  2 20*10 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  3 20*20 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  4 30*20 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  5 30*30 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  6 40*20 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  7 40*40 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  8 50*50 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  9 60*40 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  10 60*60 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

  11 80*40 0.7 الی 2 6 تهران 37,100

 • پروفیل درب و پنجره

  قیمت پروفیل درب و پنجره


  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 140 و 141 – آقای محتشمیان

  ردیفنوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 32,200

  2 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 انبار / اصفهان 33,200

  3 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 32,200

  4 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 انبار / اصفهان 33,200

  5 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 32,200

  6 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 انبار / اصفهان 33,200

  7 چهارچوب فلزی ساده 1 , 86 2 6.6 24 کارخانه / اصفهان 32,200

  8 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 کارخانه / اصفهان 32,200

  9 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 انبار / اصفهان 33,200

  10 چهارچوب فلزی نگینی 2 6.6 30 کارخانه / اصفهان 32,200

 • پروفیل Z (زد)

  قیمت پروفیل Z (زد)


  • سفارش ابعاد خاص با ضخامت های مختلف پذیرفته می شود.
  • قیمت پروفیل Z با پانچ و بدون پانچ یکسان می باشد.

  ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 140 و 141 – آقای محتشمیان

  ردیفارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 18 2 6 30 کارخانه اصفهان 31,500

  2 18 2.5 6 38 کارخانه اصفهان 30,600

  3 20 2.5 6 41 کارخانه اصفهان 30,800

  4 22 2.5 6 43 کارخانه اصفهان 30,800

  5 18 3 6 46 کارخانه اصفهان 30,000

  6 20 3 6 49 کارخانه اصفهان 30,200

  7 22 3 6 52 کارخانه اصفهان 30,200