منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت قوطی و پروفیل

 • قوطی

  قیمت قوطی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 140 الی 141

  ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 20*10 2 6 5.7 61,000 اصفهان کارخانه 61,000

  2 20*30 2 6 9.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  3 30*30 2 6 11.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  4 40*20 2 6 11.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  5 20*20 2 6 7.7 60,200 اصفهان کارخانه 60,200

  6 50*50 2 6 19 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  7 60*60 2 6 23 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  8 40*40 2 6 15 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  9 70*70 2 6 27 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  10 80*40 2 6 23 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  11 90*90 2 6 34 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

  12 20*20 2.5 6 10 58,700 اصفهان کارخانه 58,700

  13 30*20 2.5 6 12 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  14 40*20 2.5 6 15 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  15 30*30 2.5 6 15 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  16 40*40 2.5 6 19 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  17 70*70 2.5 6 33 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  18 60*40 2.5 6 24 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  19 80*80 2.5 6 38 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  20 80*40 2.5 6 29 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  21 100*40 2.5 6 33 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  22 90*90 2.5 6 42 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  23 50*100 2.5 6 34 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  24 40*80 3 6 34 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  25 50*100 3 6 41 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  26 40*100 3 6 39 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  27 90*90 3 6 51 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  28 100*100 3 6 56 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  29 120*120(ستونی) 3 12 136 58,500 اصفهان کارخانه 58,500

  30 130*130(ستونی) 3 12 147 58,500 اصفهان کارخانه 58,500


 • قوطی ستونی

  قیمت قوطی ستونی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 140*140 4 12 200 58,500 کارخانه اصفهان 58,500

  2 140*140 3.8 12 188 58,500 کارخانه اصفهان 58,500

  3 140*140 3.5 12 175 58,500 کارخانه اصفهان 58,500

  4 140*140 3 12 148 58,500 کارخانه اصفهان 58,500

  5 140*140 2.8 12 140 58,500 کارخانه اصفهان 58,500

  6 140*140 2.65 12 130 58,500 کارخانه اصفهان 58,500


 • قوطی صنعتی با ورق روغنی

  قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایزضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 10*10 0.7 الی 2 6 تهران 82,200

  2 20*10 0.7 الی 2 6 تهران 82,200

  3 20*20 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  4 30*20 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  5 30*30 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  6 40*20 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  7 40*40 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  8 50*50 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  9 60*40 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  10 60*60 0.7 الی 2 6 تهران 77,200

  11 80*40 0.7 الی 2 6 تهران 77,200


 • پروفیل گالوانیزه

  قیمت پروفیل گالوانیزه


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 20*20 2 6 8.2 93,000 کارخانه قزوین 93,000

  2 40*40 2 6 16.2 93,000 کارخانه قزوین 93,000

  3 40*80 2 6 24.4 93,000 کارخانه قزوین 93,000

  4 60*60 2 6 24.4 93,000 کارخانه قزوین 93,000

  5 70*70 2 6 28.5 93,000 کارخانه قزوین 93,000

  6 80*80 2 6 32.5 93,000 کارخانه قزوین 93,000

  7 20*20 2.5 6 10.25 91,000 کارخانه قزوین 91,000

  8 40*40 2.5 6 20.25 91,000 کارخانه قزوین 91,000

  9 40*80 2.5 6 30.5 91,000 کارخانه قزوین 91,000

  10 60*60 2.5 6 30.5 91,000 کارخانه قزوین 91,000

  11 70*70 2.5 6 35.6 91,000 کارخانه قزوین 91,000

  12 80*80 2.5 6 40.6 91,000 کارخانه قزوین 91,000


 • پروفیل درب و پنجره

  قیمت پروفیل درب و پنجره

  امتیازدهی 3.33 از 5 در 3 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 3 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 140 الی 141

  ردیفنوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت ( ریال)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 پروفیل لنگه دری 508 2 6 60,000 14.8 کارخانه / اصفهان 60,000

  2 پروفیل لنگه دری 508 2 6 61,000 14.8 انبار / اصفهان 61,000

  3 پروفیل سپری 507 2 6 60,000 14.8 کارخانه / اصفهان 60,000

  4 پروفیل سپری 507 2 6 61,000 14.8 انبار / اصفهان 61,000

  5 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 60,000 14.8 کارخانه / اصفهان 60,000

  6 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 61,000 14.8 انبار / اصفهان 61,000

  7 چهارچوب فلزی ساده 1 , 86 2 6.6 60,000 24 کارخانه / اصفهان 60,000

  8 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 60,000 26 کارخانه / اصفهان 60,000

  9 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 61,000 26 انبار / اصفهان 61,000

  10 چهارچوب فلزی نگینی 2 6.6 60,000 30 کارخانه / اصفهان 60,000


 • پروفیل Z (زد)

  قیمت پروفیل Z (زد)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 140 الی 141

  ردیفارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 18 2 6 30 تماس بگیرید کارخانه اصفهان تماس بگیرید

  2 18 2.5 6 38 57,000 کارخانه اصفهان 57,000

  3 20 2.5 6 41 57,200 کارخانه اصفهان 57,200

  4 22 2.5 6 43 57,200 کارخانه اصفهان 57,200

  5 18 3 6 46 56,500 کارخانه اصفهان 56,500

  6 20 3 6 49 56,700 کارخانه اصفهان 56,700

  7 22 3 6 52 56,700 کارخانه اصفهان 56,700


 • پروفیل آبرو

  قیمت پروفیل آبرو


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 140 - 141

  ردیفنوع پروفیلارتفاع (Cm)ضخامت (mm)طول (m)قیمت ( ریال)وزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 یک طرفه 18 3 6 58,000 90 کارخانه اصفهان 58,000

  2 دو طرفه 18 3 6 58,000 115 کارخانه اصفهان 58,000


 • پروفیل C (سی پرلین)

  قیمت پروفیل C (سی پرلین)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 140 - 141

  ردیفارتفاع (mm)ضخامت (mm)طول (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
  1 160 3 6 42 56,700 کارخانه اصفهان 56,700

  2 180 3 6 45 56,700 کارخانه اصفهان 56,700

  3 200 3 6 48 58,000 کارخانه اصفهان 58,000

  4 220 3 6 51 58,000 کارخانه اصفهان 58,000

  5 240 3 6 55 58,000 کارخانه اصفهان 58,000


  *سفارش ابعاد خاص پذیرفته می شود

 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید