اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق سیاه کاهش یافت. .نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
۲ روز پیش بیشتر...

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت

به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود 

قیمت پروفیل زد (z)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۷,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۷,۵۰۰ ثابت
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۷,۷۰۰ ثابت
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۷,۷۰۰ ثابت
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۵۰۰ ثابت
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۷۰۰ ثابت
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۷۰۰ ثابت

قیمت قوطی صنعتی

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۲,۰۰۰ ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۲۰۰ ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۷۰۰ ثابت
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰,۵۰۰ ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۰۰۰ ثابت
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۰۰۰ ثابت
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۰۰۰ ثابت
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۰۰۰ ثابت
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۰۰۰ ثابت
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۰۰۰ ثابت
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۵,۰۰۰ ثابت

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰ ۱۷۵,۵۰۰ ثابت
۲ ۳ ۴۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰ ۱۷۵,۵۰۰ ثابت
۳ ۳ ۴۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ ثابت
۴ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰ ۱۷۵,۵۰۰ ثابت
۵ ۳ ۵۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰ ۱۷۵,۵۰۰ ثابت

قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۱۷۸,۵۰۰ ثابت
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۱۷۸,۵۰۰ ثابت

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۹۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۸۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۵۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۰۰۰ ثابت

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۸ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۸ ۱۸۸,۰۰۰ نامشخص
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۷ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۷ ۱۸۸,۰۰۰ نامشخص
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۹ ۱۸۸,۰۰۰ نامشخص
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۹ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱۱ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ ۱۸۸,۰۰۰ نامشخص
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان _ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص

=

قیمت قوطی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۹/۰۸
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص