قیمت میلگرد قائم

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۰.۶۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا ۱۰۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۲ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا ۱۰۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۳ ۱۶ ۱۸.۷۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا ۱۰۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۴ ۱۸ ۲۳.۷۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا ۱۰۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۵ ۲۰ ۲۹.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا ۱۰۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۶ ۲۲ ۳۵.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا ۱۰۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۷ ۲۵ ۴۵.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا ۱۰۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا تماس بگیرید نامشخص
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم قائم - شهرضا تماس بگیرید نامشخص