قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۹/۹/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۴۴ تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۶ ۱۱۷,۰۰۰ نامشخص
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۰ ۱۱۳,۰۰۰ نامشخص
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۲۴ ۱۰۵,۰۰۰ نامشخص
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۶ ۱۱۷,۰۰۰ نامشخص
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۴ ۱۳۰,۰۰۰ نامشخص
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۲ تماس بگیرید نامشخص
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰ تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۴ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۴ ۱۵۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۱۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۱۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ ۱۸ ۲۱۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۲
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۶۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۱۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۴ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۱۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۲ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۱۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۵ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۱۸ ۲۰۵ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.

قیمت تیرآهن زنبوری

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۹/۰۹
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ نامشخص
۲ ۱۶۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۱۸۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۲۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ نامشخص
۵ ۲۲۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ نامشخص
۶ ۲۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ نامشخص
۷ ۲۷۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۳۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان تماس بگیرید نامشخص

تیرآهن-زنبوری