لوگو تیرآهن ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی

11:2824 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

265,000

ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

265,000

ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

265,000

ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

283,000

ثابت
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

273,000

ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

264,000

ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

264,000

ثابت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

282,000

ثابت
توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت تریلی ( 24 تن ) می باشد.

لوگو تیرآهن (IPE) انبار اصفهان

قیمت تیرآهن (IPE) انبار اصفهان

بروزرسانی

08:4124 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

35,455,000

ثابت
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

41,364,000

ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

50,909,000

ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

60,909,000

ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

76,364,000

500,000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

87,273,000

ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

97,273,000

ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

115,000,000

500,000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

143,636,000

ثابت
توجه

زمان بارگیری : فوری
بارگیری شاخه ای امکان پذیر است.

لوگو تیرآهن (IPE) انبار تهران

قیمت تیرآهن (IPE) انبار تهران

بروزرسانی

12:1924 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
تیرآهن 12 ذوب آهن

34,545,000

ثابت
تیرآهن 14ذوب آهن

41,273,000

200,000
تیرآهن 16 ذوب آهن

51,000,000

ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن

60,818,000

ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن

76,273,000

200,000
تیرآهن 22 ذوب آهن

87,273,000

ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن

98,364,000

300,000
تیرآهن 27 ذوب آهن

115,636,000

300,000
تیرآهن 30 ذوب آهن

143,364,000

ثابت

لطفا منتظر بمانید...

دانلود اپلیکیشن اصفهان آهن

اصفهان آهن را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

enamaad1enamaad2

طراحی توسط تیم مارکتینگ و توسعه اصفهان آهن