لوگو تیرآهن ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی

09:3524 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

271,000

ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

270,000

ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

269,000

ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

275,000

ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

265,000

ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

265,000

ثابت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

281,000

ثابت
توجه

* حداقل خرید از این کارخانه یک ظرفیت تریلی ( 24 تن ) می باشد.

لوگو تیرآهن (IPE) انبار اصفهان

قیمت تیرآهن (IPE) انبار اصفهان

بروزرسانی

07:2424 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

38,182,000

ثابت
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

42,727,000

ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

51,818,000

ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

61,818,000

ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

75,909,000

ثابت
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

88,182,000

ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

97,273,000

ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

115,000,000

ثابت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

144,545,000

ثابت
توجه

زمان بارگیری : فوری
بارگیری شاخه ای امکان پذیر است.

لوگو تیرآهن (IPE) انبار تهران

قیمت تیرآهن (IPE) انبار تهران

بروزرسانی

08:4322 خرداد 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
تیرآهن 12 ذوب آهن

34,636,000

نامشخص
تیرآهن 14ذوب آهن

42,636,000

نامشخص
تیرآهن 16 ذوب آهن

52,455,000

نامشخص
تیرآهن 18 ذوب آهن

62,273,000

نامشخص
تیرآهن 20 ذوب آهن

77,364,000

نامشخص
تیرآهن 22 ذوب آهن

88,545,000

نامشخص
تیرآهن 24 ذوب آهن

98,455,000

نامشخص
تیرآهن 27 ذوب آهن

115,273,000

نامشخص
تیرآهن 30 ذوب آهن

144,273,000

نامشخص

لطفا منتظر بمانید...

اپلیکیشن اصفهان آهن

اصفهان آهن را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

enamaad1enamaad2

طراحی توسط تیم مارکتینگ و توسعه اصفهان آهن