اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ ورق سیاه ، مفتول سیاه، نبشی ، ناودانی و سپری کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
یک روز پیش بیشتر...

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ثابت
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ثابت
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ ثابت
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ شاخه انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۴۴ تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۶ ۱۳۷,۵۰۰ ثابت
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۳۰ ۱۴۱,۵۰۰ ثابت
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۲۴ ۱۳۷,۵۰۰ ثابت
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۸ ۱۳۲,۵۰۰ ثابت
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۶ ۱۲۸,۵۰۰ ثابت
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۴ تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۲ تماس بگیرید نامشخص
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن - اصفهان ۱۰ تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۵ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۸ ۲۰۵ ۱۲ شاخه پروفیل صنعت ماهان - تهران تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن زنبوری

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۶۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۸۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ ۲۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۵ ۲۲۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ثابت
۶ ۲۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۷۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۳۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان تماس بگیرید نامشخص

تیرآهن-زنبوری

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ۱۳۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۲ ۲۰ ۲۴۲ ۱۲ کیلوگرم ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۵۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۵۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۳۸,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۴ ۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۳۸,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۳۸,۰۰۰ ثابت
۴ ۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم فولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری ۱۳۸,۰۰۰ ثابت

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

آخرین بروزرسانی : ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۸۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۹۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۴۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۸۱,۰۰۰ ثابت
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۳۴,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۴ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۳۴,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۴ ۱۵۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۳۴,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم جهان فولاد غرب - کرمانشاه ۱۳۴,۰۰۰ ثابت