آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۲ ۱۳۹۹/۶/۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۳ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم ۸ ۱۲۶,۵۰۰
۲۵۰۰
۴.۳ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶.۹ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم ۱۰ ۱۲۲,۵۰۰
۲۵۰۰
۶.۹ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم ۱۲ ۱۲۰,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۰ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۳.۸ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم ۱۴ ۱۲۰,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۳.۸ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم ۱۶ ۱۲۰,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۸ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم
۶ ۱۸ ۲۲.۵ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم ۱۸ ۱۲۰,۵۰۰
۲۵۰۰
۲۲.۵ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم
۷ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۵۰۰
۲۵۰۰
۲۸ شاخه آجدار ۱۲ حسن رود (گیلان) - گیلان کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت نورد فولاد گیلان ( حسن رود )


کارخانه نورد فولاد گیلان تاسیس سال ۱۳۸۳ تولید کننده انواع میلگرد ساده و آجدار با آنالیز A2 و A3 می باشد.


حسن رود گیلان