آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ ۱۳۹۹/۳/۲۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳ گیلان - حسن رود کیلوگرم ۸ ۷۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۴.۳ گیلان - حسن رود کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۹ گیلان - حسن رود کیلوگرم ۱۰ ۷۴,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۶.۹ گیلان - حسن رود کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ گیلان - حسن رود کیلوگرم ۱۲ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۰ گیلان - حسن رود کیلوگرم
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۸ گیلان - حسن رود کیلوگرم ۱۴ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۳.۸ گیلان - حسن رود کیلوگرم
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ گیلان - حسن رود کیلوگرم ۱۶ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۸ گیلان - حسن رود کیلوگرم
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۵ گیلان - حسن رود کیلوگرم ۱۸ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۲.۵ گیلان - حسن رود کیلوگرم
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ گیلان - حسن رود کیلوگرم ۲۰ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۸ گیلان - حسن رود کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت نورد فولاد گیلان ( حسن رود )


کارخانه نورد فولاد گیلان تاسیس سال ۱۳۸۳ تولید کننده انواع میلگرد ساده و آجدار با آنالیز A2 و A3 می باشد.


حسن رود گیلان