جهت تماس با کارشناسان فروش شمش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 120 الی 127 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
داخلی : ۱۲۰ الی ۱۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف آنالیز طول (m) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) آنالیز طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۴۸,۰۰۰
۴۰۰
اصفهان ۱۵۰*۱۵۰
۲ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ ۵SP ۱۲ ۴۷,۷۰۰
۴۰۰
اصفهان ۱۲۰*۱۲۰
۳ ۵SP ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۴۷,۷۰۰
۴۰۰
اصفهان ۱۲۵*۱۲۵
۴ ۵SP ۶ یزد ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۴۷,۳۰۰
۴۰۰
یزد ۱۲۵*۱۲۵
۵ ۵SP ۶ یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۵SP ۶ ۴۷,۵۰۰
۴۰۰
یزد ۱۰۰*۱۰۰
۶ ۵SP ۶ یزد ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۶ ۴۷,۷۰۰
۴۰۰
یزد ۱۵۰*۱۵۰
۷ ۵SP ۱۲ قزوین ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۴۸,۱۰۰
۴۰۰
قزوین ۱۵۰*۱۵۰
۸ ۵SP ۶ ساوه ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۴۸,۱۰۰
۴۰۰
ساوه ۱۲۵*۱۲۵
۹ ۵SP ۶ سمنان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۴۷,۶۰۰
۴۰۰
سمنان ۱۲۵*۱۲۵
۱۰ ۵SP ۶ قم ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۴۸,۰۰۰
۴۰۰
قم ۱۲۵*۱۲۵
برچسب ها :