جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 280 الی 282

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۱/۱۸
داخلی ۲۸۰ الی ۲۸۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف آنالیز طول (m) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) آنالیز طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۵۳,۲۰۰
۳۰۰
اصفهان ۱۵۰*۱۵۰
۲ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ ۵SP ۱۲ ۵۲,۹۰۰
۳۰۰
اصفهان ۱۲۰*۱۲۰
۳ ۵SP ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۵۲,۹۰۰
۳۰۰
اصفهان ۱۲۵*۱۲۵
۴ ۵SP ۶ یزد ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۵۲,۴۰۰
۳۰۰
یزد ۱۲۵*۱۲۵
۵ ۵SP ۶ یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۵SP ۶ ۵۲,۷۰۰
۳۰۰
یزد ۱۰۰*۱۰۰
۶ ۵SP ۶ یزد ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۶ ۵۲,۶۰۰
۳۰۰
یزد ۱۵۰*۱۵۰
۷ ۵SP ۱۲ قزوین ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۵۳,۷۰۰
۳۰۰
قزوین ۱۵۰*۱۵۰
۸ ۵SP ۶ ساوه ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۵۳,۷۰۰
۳۰۰
ساوه ۱۲۵*۱۲۵
۹ ۵SP ۶ سمنان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۵۲,۹۰۰
۳۰۰
سمنان ۱۲۵*۱۲۵
۱۰ ۵SP ۶ قم ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۵۳,۴۰۰
۳۰۰
قم ۱۲۵*۱۲۵
برچسب ها :