جهت تماس با کارشناسان فروش شمش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 120 الی 123 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۱ ۱۳۹۸/۸/۲۳
داخلی : ۱۲۰ الی ۱۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف آنالیز طول (m) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) آنالیز طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه ابعاد(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۳۸,۸۰۰
ثابت
اصفهان ۱۵۰*۱۵۰
۲ ۵SP ۱۲ اصفهان ۱۲۰*۱۲۰ ۵SP ۱۲ ۳۸,۵۰۰
ثابت
اصفهان ۱۲۰*۱۲۰
۳ ۵SP ۶ اصفهان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۳۸,۵۰۰
ثابت
اصفهان ۱۲۵*۱۲۵
۴ ۵SP ۶ یزد ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۳۸,۴۰۰
ثابت
یزد ۱۲۵*۱۲۵
۵ ۵SP ۶ یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۵SP ۶ ۳۸,۴۰۰
ثابت
یزد ۱۰۰*۱۰۰
۶ ۵SP ۶ یزد ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۶ ۳۸,۶۰۰
ثابت
یزد ۱۵۰*۱۵۰
۷ ۵SP ۱۲ قزوین ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۱۲ ۳۸,۹۰۰
ثابت
قزوین ۱۵۰*۱۵۰
۸ ۵SP ۶ ساوه ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP ۶ ۳۸,۸۰۰
ثابت
ساوه ۱۵۰*۱۵۰
۹ ۵SP ۶ سمنان ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۳۸,۴۰۰
ثابت
سمنان ۱۲۵*۱۲۵
۱۰ ۵SP ۶ قم ۱۲۵*۱۲۵ ۵SP ۶ ۳۸,۶۰۰
ثابت
قم ۱۲۵*۱۲۵
برچسب ها :