آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۸ ۱۳۹۹/۴/۱۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ بافق - بافق ۸ ۸۸,۰۰۰
نامشخص
_ بافق - بافق
۲ ۱۰ ۷.۳۹ بافق - بافق ۱۰ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۷.۳۹ بافق - بافق
۳ ۱۲ ۱۰.۶۰ بافق - بافق ۱۲ ۸۱,۵۰۰
نامشخص
۱۰.۶۰ بافق - بافق
۴ ۱۴ ۱۴.۴۰ بافق - بافق ۱۴ ۸۰,۲۰۰
نامشخص
۱۴.۴۰ بافق - بافق
۵ ۱۶ ۱۸.۹۰ بافق - بافق ۱۶ ۸۰,۲۰۰
نامشخص
۱۸.۹۰ بافق - بافق
۶ ۱۸ ۲۴ بافق - بافق ۱۸ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۲۴ بافق - بافق
۷ ۲۰ ۲۹.۶۰ بافق - بافق ۲۰ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۲۹.۶۰ بافق - بافق
۸ ۲۲ ۳۲.۱۰ بافق - بافق ۲۲ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۳۲.۱۰ بافق - بافق
۹ ۲۸ ۵۷.۶۰ بافق - بافق ۲۸ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۵۷.۶۰ بافق - بافق
۱۰ ۳۲ ۷۵.۴۰ بافق - بافق ۳۲ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۷۵.۴۰ بافق - بافق
برچسب ها :

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافقبافق یزد


طرح فولاد بافق، یکی از پروژه‌های عظیم فولادی کشور بوده که در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار گردید.


درکارخانه فولاد بافق یزد ، تولید میلگردهای گرید A3 در سایز ۸ بصورت ۴ شاخه، سایز ۱۰ به صورت ۳ شاخه، سایز ۱۴ به صورت دوشاخه و سایزهای ۱۶ الی ۳۲ بصورت تک شاخه انجام شده و تولید میلگرد با طول سفارشی بر اساس اعلام نیاز مشتری در مجتمع فولاد بافق امکان پذیر است.


بافق یزد


نحوه تشخیص میلگرد بافق یزد، علامت اختصاری (BMISCO-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد.


بافق یزد