قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۴ ۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) ۱۰۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۵ ۱۶ ۱۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) ۱۰۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۶ ۱۸ ۲۲.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) ۱۰۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۲۰ ۲۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) ۱۰۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۲۲ ۳۳ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) ۱۰۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص