قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۷,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۰ ۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۸,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۷,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۸,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۶ ۱۸ الی ۱۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۷ ۱۸ ۲۳ الی ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۲ ۳۴ الی ۳۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰۵,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۴۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص