میلگرد انبار اصفهان
قیمت میلگرد انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۴/۱۶
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
سایز (mm) برند کارخانه وزن شاخه (kg) آنالیز حالت طول (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۱۰ ابرکوه ۷.۶ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ آریان فولاد ۷.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۸۴,۰۰۰

ثابت
۱۲ ذوب آهن ۱۱ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ آریان فولاد ۱۰.۲۰۰ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ قائم ۹.۵ الی ۹.۷ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۸,۰۰۰

ثابت
۱۴ ذوب آهن ۱۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۸,۰۰۰

ثابت
۱۴ آریان فولاد ۱۳.۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ قائم ۱۳.۵ الی ۱۳.۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۶,۰۰۰

ثابت
۱۶ ذوب آهن ۲۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ آریان فولاد ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ قائم ۱۷.۵ الی ۱۷.۹ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۶,۰۰۰

ثابت
۱۸ سیرجان ۲۳.۵ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۸ ذوب آهن ۲۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۵,۰۰۰

ثابت
۲۰ آریان فولاد ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۰ ذوب آهن ۳۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۵,۰۰۰

ثابت
۲۲ ذوب آهن ۳۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۵,۰۰۰

ثابت
۲۵ ذوب آهن ۴۷ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۵,۰۰۰

ثابت
۲۵ صبا فولاد زاگرس ۴۵.۵ آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۸ ذوب آهن ۵۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۷۷,۰۰۰

ثابت
۳۲ ذوب آهن ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.