بنگاه اصفهان آهن

تیرآهن بنگاه اصفهان آهن

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲ ذوب آهن ۷,۹۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴ ذوب آهن ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶ ذوب آهن ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸ ذوب آهن ۱۵,۲۵۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۰ ذوب آهن ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۲ ذوب آهن ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۷ ۲۴ ذوب آهن ۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ذوب آهن ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۸ ۲۷ ذوب آهن ۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۷ ذوب آهن ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۹ ۳۰ ذوب آهن ۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ذوب آهن ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه

میلگرد بنگاه اصفهان آهن

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ ۶۱,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۱۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ ۵۹,۵۰۰
۸۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۱۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۶۳,۹۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۵ ۱۴ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۶۰,۰۰۰
۳۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۶ ۱۴ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۶۲,۴۰۰
ثابت
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۷ ۱۶ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۶۰,۰۰۰
۳۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۸ ۱۶ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۶۳,۹۰۰
۴۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۹ ۱۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۶۰,۰۰۰
۳۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۰ ۱۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۶۰,۹۰۰
۴۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۱ ۲۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۶۰,۰۰۰
۳۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۲ ۲۰ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۶۰,۹۰۰
۴۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۳ ۲۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۴ ۲۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۶۰,۹۰۰
۴۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۵ ۲۵ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۶ ۲۵ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۶۰,۹۰۰
۴۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۷ ۲۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸ ۶۰,۹۰۰
۴۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۸ ۳۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۲ ۶۰,۹۰۰
۴۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم

سیم مفتولی سیاه بنگاه اصفهان آهن

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه وزن کلاف(kg) واحد قیمت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه وزن کلاف(kg) واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف (تسمه) اصفهان-اصفهان آهن ۱۸ تا ۲۰ کیلو ۱.۵ کلاف (تسمه) ۵۵,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-اصفهان آهن ۱۸ تا ۲۰ کیلو
۲ ۲.۵ کلاف (تسمه) اصفهان-اصفهان آهن ۲۰ تا ۲۵ کیلو ۲.۵ کلاف (تسمه) ۵۵,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-اصفهان آهن ۲۰ تا ۲۵ کیلو
درباره بنگاه اصفهان آهن

نظرات

۱۳۹۸/۷/۱۶

من‌ یک عددمدالیون اولین محصول چودن دردیماه ۱۳۵۰ کارخانه اریا مهرزده‌ روش کوروش بزرگ می خوام بفروشم نونویکیش دیدم تومزایده پارسال فروختنددست دوم این دست اول روش کوروش بزرگ زده


دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*