بنگاه اصفهان آهن

قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان آهن

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۲ ۱۳۹۹/۳/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴ ذوب آهن ۱۳,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶ ذوب آهن ۱۵,۶۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸ ذوب آهن ۱۷,۵۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۰ ذوب آهن ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۲ ذوب آهن ۲۲,۹۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۷ ۲۴ ذوب آهن ۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ذوب آهن ۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۸ ۲۷ ذوب آهن ۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۷ ذوب آهن ۳۲,۲۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۹ ۳۰ ذوب آهن ۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه

قیمت میلگرد بنگاه اصفهان آهن

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۴ ۱۳۹۹/۳/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۰ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۱۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۵ ۱۲ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۶ ۱۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۷ ۱۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۷۶,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۸ ۱۴ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۹ ۱۴ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۰ ۱۶ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۱ ۱۶ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۷۶,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۲ ۱۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۳ ۱۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۴ ۲۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۵ ۲۰ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۶ ۲۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۷ ۲۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۸ ۲۵ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۹ ۲۵ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۰ ۲۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۱ ۳۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۲ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
درباره بنگاه اصفهان آهن

نظرات

۱۳۹۸/۷/۱۶

من‌ یک عددمدالیون اولین محصول چودن دردیماه ۱۳۵۰ کارخانه اریا مهرزده‌ روش کوروش بزرگ می خوام بفروشم نونویکیش دیدم تومزایده پارسال فروختنددست دوم این دست اول روش کوروش بزرگ زده


دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*