جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 113 تماس حاصل نمایید

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۹ ۱۳۹۸/۸/۲۵
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ بنگاه اصفهان
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۵۷,۶۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۵۷,۶۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۷ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۸۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۸ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۹۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۹ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۷۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۹۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۷۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۷۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۹۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۷۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۹۰۰
ثابت
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۶ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۵۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۷ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۵۶,۸۰۰
ثابت
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
برچسب ها :