قیمت ورق st52

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۶۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۶۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۷۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۱۶۷,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۷ ۱۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۱۲ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۲۰ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۳۵ ۶*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۱ ۴۰ ۱۲*۲ شیت فابریک اکسین انبار اهواز ۲۱۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد