لوگو ورق st52

قیمت ورق st52

بروزرسانی

07:5521 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ورق 3 میل-فولاد مبارکه-عرض 1.5 متر-رول

400,000

ثابت
ورق 4 میل-فولاد مبارکه-عرض 1.5 متر-رول

400,000

ثابت
ورق 5 میل-فولاد مبارکه-عرض 1.5 متر-رول

400,000

ثابت
ورق 5 میل-فولاد مبارکه-6*1.5 متر-شیت

425,000

ثابت
ورق 6 میل-فولاد مبارکه-عرض 1.5 متر-رول

388,000

ثابت
ورق 6 میل-فولاد مبارکه-6*1.5 متر-شیت

405,000

ثابت
ورق 8 میل-فولاد مبارکه-عرض 1.5 متر-رول

388,000

ثابت
ورق 8 میل-فولاد مبارکه-6*1.5 متر-شیت

405,000

ثابت
ورق 8 میل-اکسین-6*2 متر-شیت

تماس بگیرید

ورق 10 میل-فولاد مبارکه-عرض 1.5 متر-رول

388,000

ثابت
ورق 10 میل-فولاد مبارکه-6*1.5 متر-شیت

405,000

ثابت
ورق 10 میل-اکسین-6*2 متر-شیت

تماس بگیرید

ورق 12 میل-فولاد مبارکه-عرض 1.5 متر-رول

388,000

ثابت
ورق 12 میل-فولاد مبارکه-6*1.5 متر-شیت

405,000

ثابت
ورق 12 میل-اکسین-6*2 متر-شیت

تماس بگیرید

ورق 15 میل-فولاد مبارکه-عرض1.5 متر-رول

388,000

ثابت
ورق 15 میل-فولاد مبارکه-6*1.5 متر-شیت

405,000

ثابت
ورق 15 میل -اکسین-6*2 متر-شیت

تماس بگیرید

ورق 20 میل-اکسین-6*2 متر-شیت

تماس بگیرید

ورق 25 میل-اکسین-6*2 متر-شیت

تماس بگیرید

ورق 30 میل-اکسین-6*2 متر-شیت

تماس بگیرید

توجهلوگو ورق A283

قیمت ورق A283

بروزرسانی

07:5621 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ورق 5 میل-فولادمبارکه-عرض 1.5 متر-A283 گریدC-رول

تماس بگیرید

ورق 6 میل-فولادمبارکه-عرض 1.5 متر-A283 گریدC-رول

391,000

ثابت
ورق 6 میل-فولادمبارکه- 6*1.5 متر-A283 گریدC-برش خورده

تماس بگیرید

ورق 8 میل-فولادمبارکه-عرض1.5متر-A283 گریدC-رول

391,000

ثابت
ورق 8 میل-فولادمبارکه- 6*1.5-A283 گریدC-برش خورده

تماس بگیرید

ورق 8 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 10میل-عرض 1.5متر-A283 گریدC-رول

365,000

ثابت
ورق 10میل-6*1.5 متر-A283 گریدC-برش خورده

تماس بگیرید

ورق 10 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 12 میل-عرض 1.5 متر-A283 گریدC-رول

351,000

ثابت
ورق 12 میل-فولاد-6*1.5 متر-A283 گریدC-برش خورده

تماس بگیرید

ورق 12 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 15 میل-فولادمبارکه-عرض 1.5متر-A283 گریدC-رول

351,000

ثابت
ورق 15 میل-فولادمبارکه- 6*1.5 متر-A283 گریدC-برش خورده

تماس بگیرید

ورق 15 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 20میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 25 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 30 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 35 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 40 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 45 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

ورق 50 میل-اکسین-6*2 متر-A283 گریدC-فابریک

تماس بگیرید

توجهلوگو ورق A516

قیمت ورق A516

بروزرسانی

07:5521 تیر 1403
عنوانقیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزودهخرید
ورق 5 میل-فولادمبارکه-عرض1.5 متر-A516گرید70-رول

426,000

ثابت
ورق 6 میل-فولادمبارکه-عرض1.5 متر-A516گرید70-رول

417,000

ثابت
ورق 8 میل-فولادمبارکه-عرض1.5 متر-A516گرید70-رول

417,000

ثابت
ورق 10 میل-فولادمبارکه-عرض1.5 متر-A516گرید70-رول

420,000

ثابت
ورق 12 میل-فولادمبارکه-عرض1.5 متر-A516گرید70-رول

417,000

ثابت
ورق 15 میل-فولادمبارکه-عرض1.5 متر-A516گرید70-رول

411,000

ثابت
توجهلطفا منتظر بمانید...

دانلود اپلیکیشن اصفهان آهن

اصفهان آهن را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

enamaad1enamaad2

طراحی توسط تیم مارکتینگ و توسعه اصفهان آهن