جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 113 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۵ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا ۵۷,۰۰۰
۳۰۰۰
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۲ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا ۵۶,۵۰۰
۱۵۰۰
رول ۱ بنگاه اصفهان
۳ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا ۵۶,۲۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۵ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا ۵۴,۵۰۰
۱۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۵۴,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۷ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۵۴,۶۰۰
۵۰۰
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۸ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۵۴,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۵۴,۶۰۰
۵۰۰
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۰ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۵۴,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۵۴,۶۰۰
۵۰۰
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
برچسب ها :