جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا ۹۱,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۲ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۳ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا ۱۰۸,۳۰۰
نامشخص
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ بنگاه اصفهان
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۱۰۸,۷۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۱۰۸,۹۰۰
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۱۱۲,۷۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۱۱۲,۹۰۰
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۱۱۸,۷۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۱۱۸,۹۰۰
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان
برچسب ها :