جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 119 تماس حاصل نمایید

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۲ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۳ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۴ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۶ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان ۲ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ بنگاه اصفهان
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۲.۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۴ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۵ فولاد سبا تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۷۹,۰۰۰
۴۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۸ فولاد سبا ۷۹,۲۰۰
۴۰۰۰
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰ فولاد سبا ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۲ فولاد سبا ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰
شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان
برچسب ها :