داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) انبار نوع ورق ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) انبار نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ ۱۲۵۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۰ ۱۲۵۰ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۲ ۲۰ ۱۰۰۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۰ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۳ ۲۰ ۱۰۰۰-۱۲۴۰ ۶ کارخانه و تهران ابعادی ۲۰ ۱۰۰۰-۱۲۴۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه و تهران ابعادی
۴ ۲۵ ۱۰۰۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۵ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۵ ۲۵ ۱۲۵۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۵ ۱۲۵۰ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۶ ۲۵ ۱۲۰۰ ۶ کارخانه فابریک ۲۵ ۱۲۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
۷ ۲۵ ۱۱۰۰-۱۲۰۰ ۶ تهران ابعادی ۲۵ ۱۱۰۰-۱۲۰۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران ابعادی
۸ ۳۰ ۱۰۷۰ ۸-۹ کارخانه فابریک ۳۰ ۱۰۷۰ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۸-۹ کارخانه فابریک
۹ ۳۰ ۱۱۰۰-۱۱۸۰ ۸-۹ کارخانه ابعادی ۳۰ ۱۱۰۰-۱۱۸۰ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۸-۹ کارخانه ابعادی
۱۰ ۳۰ ۱۲۵۰ ۸-۹ کارخانه فابریک ۳۰ ۱۲۵۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۸-۹ کارخانه فابریک
۱۱ ۴۰ ۱۱۵۰-۱۲۰۰ ۶ کارخانه ابعادی ۴۰ ۱۱۵۰-۱۲۰۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه ابعادی
۱۲ ۴۵ ۱۱۷۰ ۶ کارخانه ابعادی ۴۵ ۱۱۷۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه ابعادی
۱۳ ۵۰ ۱۲۵۰ ۶ کارخانه فابریک ۵۰ ۱۲۵۰ ۹۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کارخانه فابریک
برچسب ها :

تولید کننده ی انواع ورق های فولادی